1955

Hallagården Stora 6:1 B mfl, Jäla
32 ha, 10 åker, 22 skog mm.
Tax. 19.400 (17.600, 1.800)
Till släkten 1910, förvärvad 1945.
Trä, omkr.1910, 2 läg. 5 rum, 2 kök, 2 hallar.
Omb.o mod. 1946.
El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn., trä, 1910,
för 1 häst o. 12 nötkr.
Äg. Lantbr. Sven o. Sara Karlsson
Barn: Inga-Lill

2017

Gårdshistoria:
Karl o. Josefina Andersson (Köpt av staten 1896)
Barn; Hulda, Ida, Oskar, Ellen, Anna
(Skifte 1914)
Oskar Georg o. Anna Emilia Karlsson
Barn: Göran , Astrid (Hallanda), Sara
Sven o. Sara Karlsson
Barn: Ingalill, Kent
Kent o. Marie-Louise Karlsson
Barn: Åsa, Niklas
Äg. Niklas o Jenny Bäck
Barn: Alva, Agnes
(Niklas farmors fars föräldragård)

 

BILDER