1955

35 ha,15 åker,20 skog mm
Tax. 24.600 (22.900, 1.700)
Till släkten 1938.
Trä, 1884, 4 rum, 1 kök, 2 hallar.
Omb. o. mod.1945.
El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn., sten o.trä, 1916, för
3 hästar o. 12 nötkr.
Äg.lantbr. Gottfrid Josefssons stbh.
Fru Märta Josefsson
Barn: Erland, Irene, Lennart

2017

Gårdshistoria:
Gottfrid o Märta Josefsson
Barn: Erland, Irene, Lennart
Irenes dotter Kristina
Äg.Lennart Josefsson o Irene Josefsson
Arr. Kristina Josefsson o Stefan Ekman
Barn: Sandra, Frida

BILDER