1955
Gamlarp, Lilla 2:7 mfl, Mossbo, Kinnarp
56 ha, 30 åker,
Tax. Jord 12.700. Till släkten 1914
Förvärvad 1937. Trä, omkr 1890
4 rum, 1 kök. Rest.1950
El, Ekonomibyggn., trä o. sten,
Omkr. 1890, för 4 hästar o. 22 nötkr.
Äg. Lantbr. Linnar o. Ester Dufva
Barn: Maja, Henry, Roland, Valdemar

2017
Gamlarp ?
Gårdshistoria:
Äg: