1955
Habblarp Sunnagården 2:5 Jäla
14,2 ha,6 åker, 8,2 skog mm
Tax. 10.600 (10.400, 200)
Förvärvad 1947. Trä, 1898,
3 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1951. El.
Ekonomibyggn. trä, omkr. 1898
för 1 häst o. 5 nötkr.
Äg. lantbr. Gerhard o. Alva Fransson.

2017
Gårdshistoria:
Johan o Alma Fransson (se Sunnagården 2:3)
Barn:Elna, Gerhard, Tyra
Gerhard o Alvina Fransson
Alva Fransson
Äg. Christer Blom o Annika Strindgård

 

BILDER