1955
Hallagården Stora, Missionshus Jäla
Trä, 1906, Större o mindre samlingslokal
m. plats för 80 resp. 30 personer.
1 kök, 1 hall, Omb. o. rest. 1942. El.
Äg. Jäla Evangelisk-Lutherska
Missions- o. Ungdomsfören.

2017
Gårdshistoria:
Inget vatten inst. i huset!
Revs 1997