1955
Gamlarp, Stora 1:8, Jäla
13,8 ha, 4 åker, 9,8 skog mm
Tax. 10.600 (8.900, 1.700)
Till släkten 1906.Trä, 1875,
3 rum, 1 kök. El. Ekonomibyggn.,
Sten o. trä, 1954, för 3 hästar o. 12 nötkr.
Äg. Karl Johan Palmqvist stbh:
Fru Anna Palmqvist
Barn: Rudolf, Gertrud, Evert,
Astrid, Henry, Karin

2017
Gamlarp 1:12 Jäla
Gårdshistoria:
Fru Anna Palmqvist
Barn: Rudolf, Gertrud, Evert, Astrid, Henry, Karin
Rudolf o. Evert Palmqvist
Äg. Håkan Svensson
(minskat i areal, del ägs idag av Claes Claesson)

BILDER