1955
Gamlarp, Stora 1:5 mfl, Jäla
34,2 ha, 10 åker, 24,2 skog mm
Tax. 19.600 (15.700, 3.900)
Trä, 1924, 6 rum, 1 kök, 2 hallar.
Rest. O. mod.1954. El, v, avl.
Ekonomibyggn., trä, 1915,
För 2 hästar o. 12 nötkr.
Arr. Sven o Margit Sandh
Barn: Ronny, Evy
Äg. Fd lantbr. Gustav o Olga Johansson
Barn. Ingvar, Gunnar, Margit, Bernhard, Ruth.

2017
Gamlarp 4:1 Jäla
(Olga o syst.Edla kom från Stommen)
Gårdshistoria: ( Edla gift i Pukaberg)
Gustav o Olga Johansson
Barn. Ingvar, Gunnar, Margit, Bernard, Ruth
Arr.Sven o Margit Sandh
Barn: Ronny, Evy, Sture
Äg. Tegehall
Äg. Kåre Sturesson, Hökerum
Uthyres till: ?

BILDER