1955
Habblarp Skattegården1:4 Jäla
19,2 ha,10 åker, 9,2 skog mm
Tax. 15.800 (15.300, 500)
Förvärvad 1913.
Trä, 1932, 2läg., 5 rum, 2 kök, 2 hallar.
Rest.1951. El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn., trä, 1913, för 3 hästar o. 8 nötkr.
Arr. Holger o Lisa Johansson
Barn:Ove, Rune
Äg.lantbr. Klas o Ellen Johansson
Barn: Sigvard, Holger

2017
Gårdshistoria:
Klas o Ellen Johansson
Barn: Sigvard, Holger
Holger o Lisa Johansson
Barn: Ove, Rune
Oves dotter Lena
Äg.lantbr. Lena o Torbjörn Larsson
Barn: Johan, Jenny, Malin

 

BILDER