1955
Hallagården 8:3, Jäla
28,7 ha, 12 åker, 16,7 skog mm
Tax. 25.000 (24.000, 1.000)
Släktgård fr. 1850
Förvärvad 1946.
Trä, 1923, 6 rum, 1 kök, 2 hallar.
Rest. 1949.
El, v, avl.
Ekonomibyggn. sten o. trä 1915 o. 1950
För 2 hästar o. 14 nötkr.
Äg. Lantbr. Elof o. Stina Johansson
Barn: Gösta, Birgitta, Inge.

2017
Jäla 8:3, Hallagården
Gårdshistoria:
Johan o. Charlotta Svensson
Barn: Johanna Elisabet, Jenny Serafia, Oskar
Viktor, Essie, Elias, Karl Sanfrid
Oskar o. Hilda Johansson
Barn: Ebba, Valter, Åke, Elof
Elof o. Stina Johansson
Barn: Gösta, Birgitta, Inge, Per
Äg: Per o. Anita Elofsson
Barn: Jonathan, Andreas
(Pers Farfars föräldragård)

 

BILDER