1955
Hallagården 8:2 mfl, Jäla
37,1 ha 12 åker, 25,1 skog mm.
Tax. 26.400 (22.900, 3.500)
Till släkten omkr. 1880, förvärvad 1951.
Trä, 1914, 2 läg., 5 rum, 2 kök, 2 hallar.
Mod. 1938, renov. 1952.
El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn., sten o. trä, 1917
för 3 hästar o. 14 nötkr.
Renov. 1953.
Äg. Hugo o. Disa Johansson
Barn: Håkan, Gunnel, Conny

2017
Jäla 8:11, Hallagården
Gårdshistoria:
Jan o. Anna Kajsa Andersson
Barn: Karl, Nils, Hanna, Ester
Karl o. Selma Jansson
Barn: Hilding, Signe, Ingeborg, Erik, Linnar, Disa
Disa o. Hugo Johansson
Barn: Håkan, Gunnel, Conny, Ingela
Äg: Conny o. Ingvor Johansson
Barn: Peter, Claes, Anna-Karin
(Connys mofars föräldragård)

 

BILDER