1955
Hallagården Stora 6:3, Solhem, Jäla
1.203 kvm
Tax. 8.600 (600, 8.000)
Förvärvad 1942. Trä, 1916, 5 rum, 1 kök, 1 hall.
El, v, avl, cv,
Äg. skräddare Einar o. Elsa Berg
Barn: Anna-Lisa, Sven, Karl-Gustav

2017
Jäla 6:3 Solhem
Gårdshistoria: (frånstyckat fr Hallag 6:1a)
Einar o Elsa Berg (de var även telefonväxelföreståndare o. biodl.)
Barn: Anna-Lisa, Sven, Karl-Gustav
Anna-Lisa Berg?
Hyresgäster: Kent o Marie-Louise Karlsson, Ingemar o Anne-Viol Klasson
Äg: Britta Lindberg

 

BILDER