1955
Hallagården Stora 6:1 mfl, Jäla
44 ha, 12 åker, 32 skog mm.
Tax. 27.400 (24.300, 3.100)
Släktgård fr. omkr. 1840, förvärvad 1940
Trä, 1914, 2 läg., 5 rum, 2 kök, 2 hallar.
Rest. o. mod. 1953.
El, v, avl, cv, vv, wc, badr.
Ekonomibyggn., sten o. trä, 1907,
För 2 hästar o. 13 nötkr.
Arr. Arne o. Vera Larsson
Barn: Lennart, Erik
Äg. lantbr. Carl o. Anna Larsson
Barn: Holger, Arne, Gunnar.

2017
Jäla 6:4, Hallagården
Gårdshistoria:
Karl o. Josefina Andersson
Barn; Hulda, Ida, Oskar, Ellen, Anna
Anna o. Carl Larsson
Barn: Holger (h.s), Arne, Gunnar
Arne o. Vera Larsson
Barn: Lennart, Erik
Lennart o Ulla-Britt Larsson
Barn: Tobias, Therese, Jonas
Äg. Therese o Anders Hallgren
Barn: Emma, Simon, Alicia
(Thereses farfars mors föräldragård)

 

BILDER