1955
Hulegården 1:7, Jäla
46,4 ha, 14 åker, 32,4 skog mm
Tax. 27.000 (22.300, 4.700)
Släktgård fr. omkr. 1790,
Förvärvad 1928. Trä, 1878,
3 rum, 1 kök, 1 hall.
Rest. 1926. El.
Ekonomibyggn., trä, 1898,
För 2 hästar o. 16 nötkr.
Tillb. 1918
Äg. syskonen Ivar, John, Elsa och Beda Magnusson.

2017
Jäla 1:7 Hulegården
Gårdshistoria:
Alfred o. Selma Olivia Magnusson
Barn: Signe, Agnes, Elsa, Beda, MärtaOlivia, Ivar, John
Äg. syskonen Ivar, John (se Knapagården), Elsa, Beda Magnusson
arr. Herold o. Gun (Gunborg) Krantz
Äg. Herold o. Gun Krantz fr.1955?
Barn: Ulla-Britt, Eva, Joakim

 

BILDER