1955
Holmen 1:3, Jäla
13,9 ha, 7 åker, 6,9 skog mm.
Tax.8.100 (7.200, 900)
Äg. Lantbr Erik o. Hedvig Johnsson
Barn: Ingrid, Sixten, Linnea, Gunvor, Evert, Lilly

2017
Jäla Holmen 1:12
(Jäla Holmen 1:3 Utskiften 3.9 ha Äg: Stefan Carlsson)
Gårdshistoria:
Äg. Lantbr Erik o. Hedvig Johnsson
Barn: Ingrid, Sixten, Linnea, Gunvor, Evert, Lilly
Äg. Karjalainen
Tell
Botin
Äg. Linnea Lagerin o Andreas Jensen

 

BILDER