1955
Holmen 1:7, Jäla
24,69 ha, 7,5 åker, 17,19 skog mm
Tax. 12.500 (10.400,2.100)
Förvärvad 1918
Äg. lantbr Carl o. Hildur Berg
Barn: Evert, Lisa, Märta, Signe, Åke, Göta

2017
Jäla Holmen 1:11
Gårdshistoria:
Det gemensamma boningshuset brann ner Pingstdagen 1957?
Äg. änk. Anna Lovisa Henriksdotter
Barn: Ejnar Elias (Flyttade t. Solhem), Karl Henrik
Karl o Hildur Berg(faster t. Erling Nyman?)
Barn: Evert, Lisa, Märta, Signe, Åke, Göta
Äg. Åke Berg
Äg. Johan Larsson
Johans mf mf föräldragård ?


1955
Holmen 1:8, Jäla
24,69 ha, 7,5 åker, 17,19 skog mm
Tax. 12.400(10.300, 2.100)
Förvärvad 1918
Äg. Fru Anna Wall
Barn: Ingeborg, Frances, Erik

2017
Gårdshistoria:
äg. Anders Emanuel Henriksson? f. 1864
broder Albert Rydin sold. m fam. f. 1867
broder Karl Gustaf Wall f. 1875
gift m. Anna Maria f. 1883 ??
Äg. Anna Wall
Barn: Ingeborg, Frances, Erik fosterbarn?
Äg: Åke Berg ??

 

BILDER