1955
Hålltorp 2:3, Jäla
33,5 ha, 7 åker, 26,5 skog mm
Tax. 16.500 (12.700, 4.000)
Till släkten 1898, förvärvad 1950.
Trä, omkr. 1875, 5 rum, 1 kök, 1 hall.
Rest. 1928. El, avl. Ekonomibyggn. Trä
1914, för 3 hästar o. 9 nötkr.
Äg. Lantbr. Elias Lundgren

2017
Gårdshistoria:

 

BILDER