1955
Hålltorp 2:2, 2:4, Jäla
67,1 ha, 12 åker, 55,1 skog mm.
Tax. 26.500 (20.500, 6.400).
Till släkten omkr. 1890, förvärvad 1950.
Trä, 1942, 2 läg., 6 rum, 2 kök, 2 hallar.
Mod. 1954. El, v, avl, cv, vv, badr.
Ekonomibyggn. Trä, 1923, för
3 hästar o. 16 nötkr.
Äg. Lantbr. Sigvard o Greta Larsson

2017
Hålltorp 2:2, 2:4 Jäla
Gårdshistoria:
Oskar Vilhelm o Gerda Henny Ingeborg Svensson
Barn. Ragnhild, Sigvard, Julia
Sigvard o Greta Larsson (f. Krans)
Barn. Mats
Äg. Mats Larsson

 

BILDER