1955
Hålltorp 1:7 mfl, Jäla
26,4 ha, 6 åker, 20,4 skog mm
Tax. 8,000 (7.200, 800).
Förvärvad 1920. Trä, omkr.1800,
2 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1947.
El. Ekonomibyggn., trä, omkr. 1850.
För 2 hästar o. 5 nötkr.
Äg. Lantbr. Gustav o John Svantesson

2017
Hålltorp ?? Jäla
Gårdshistoria:
Äg. Tommy o Agneta Svensson

 

BILDER