1955
Hålltorp 1:5, 1:6, Jäla
43,8 ha, 8 åker,35,8 skog mm
Tax. 17.000 (12.100, 4.900)
Till släkten 1902, förvärvad 1936.
Trä, 1850, 5 rum, 1 kök, 2 hallar.
Omb. o. mod. 1953. El, v, avl,cv,vv.
Ekonomibyggn., trä, 1906,
För 1 häst o. 10 nötkr. Omb. 1939
Äg. Lantbr. Johan o Gerda Samuelsson
Barn: Gunborg, Ingemar

2017
Hålltorp 2:6 Jäla
Huset
Äg. Tommy Svensson

Hålltorp 1:6 Jäla
Gårdshistoria:
Samuel andreasson o JohannaMatilda gustafsd.
Barn. ?, Johan, Johan o Gerda Samuelsson (se 2:3)
Barn. Gunborg, Ingemar

Hålltorp 1:5
Gamla Qvista gården.
Barn. Tyra gift i Frälseg.
Fastigh.reg. 2009
Äg. Bengt Gustås (Skog+mark)

 

BILDER