Vid arbetet med utvecklingsplanen för Jäla 2012 väcktes idén om att uppdatera avsnittet om Jäla i Sveriges Bebyggelse, svensk statistisk-topografisk uppslagsbok, Skaraborgs län del V, 1955.
Med hjälp av kyrkböcker, sockenbor och Annandag Påsk vandringar har Maria Wardin sammanställt en gårdshistoria för varje gård i Jäla. Sedan tidigare fanns ett antal fotografier tagna 1926 av ”All Världens Karlsson” och vid en flygfotografering 1961. I Sveriges Bebyggelse finns fotografier från 1955.
Alla gårdar har sedan fotograferats av Erling Nyman under 2016.
Vid kopiering eller publicering av fotografier kontaktas Erling Nyman 070-666 28 41.

Text och bilder redovisas fastighet för fastighet i respektive rote