Jäla Fiberförening
Styrelseprotokoll 2021-04-14
Årsmötesprotokoll 2020-06-18
Extra föreningsstämma 2019-07-02
Årsmötesprotokoll 2019-06-04
Felanmälan av fibernätet
Styrelseprotokoll 2018-09-18
Årsmötesprotokoll 2018-05-29
Styrelseprotokoll 2018-04-24
Förslag till stadgeändringar 2018
Styrelseprotokoll 2017-12-05


Bygdeplaner

Jäla bygdeplan 2011 ver 1.1

Jäla bygdeplan 2012 ver 2.0

Jäla bygdeplan 2013, ver 3.1

Jäla bygdeplan 2014, ver 4.0

Jäla bygdeplan 2015

Stormöte november 2016 rev

Vision & värdegrund