Välkommen till Jäla

den bästa platsen i väla

Kategori: Gårdarna i Jäla (sida 2 av 3)

Gunnestorp 1:7

1955
Gunnestorp 1:4, Jäla
30,8 ha, 9 åker, 21,8 skog mm
Tax. 15.900 (12.700, 3.200)
Till släkten 1868.
Äg. lantbr. Verner Gustavsson o. Hilda Gustafsson

2017
Jäla Gunnestorp 1:7
Gårdshistoria:
Gustaf Alfred o. Klara Kristina Johansson
Barn: Verner, Frans Oskar, Hilda, Augusta Albertina, Erik Linnar
Äg. Sysk. Verner o. Hilda Gustafsson
Äg. Gunnar o. Astrid Bengtsson (1978- 1987)
Äg. Yvonne o. Håkan Andersson (1987- 2000)
Äg. Bjarne o. Ann-Charlott Lindén (2000- 2001)
Äg. Stefan o. Jenny Carlsson
Barn: Tilda, Eskil

BILDER


Stora Gamlarp 1:5

1955
Gamlarp, Stora 1:5 mfl, Jäla
34,2 ha, 10 åker, 24,2 skog mm
Tax. 19.600 (15.700, 3.900)
Trä, 1924, 6 rum, 1 kök, 2 hallar.
Rest. O. mod.1954. El, v, avl.
Ekonomibyggn., trä, 1915,
För 2 hästar o. 12 nötkr.
Arr. Sven o Margit Sandh
Barn: Ronny, Evy
Äg. Fd lantbr. Gustav o Olga Johansson
Barn. Ingvar, Gunnar, Margit, Bernhard, Ruth.

2017
Gamlarp 4:1 Jäla
(Olga o syst.Edla kom från Stommen)
Gårdshistoria: ( Edla gift i Pukaberg)
Gustav o Olga Johansson
Barn. Ingvar, Gunnar, Margit, Bernard, Ruth
Arr.Sven o Margit Sandh
Barn: Ronny, Evy, Sture
Äg. Tegehall
Äg. Kåre Sturesson, Hökerum
Uthyres till: ?

BILDER


Stora Gamlarp 1:8

1955
Gamlarp, Stora 1:8, Jäla
13,8 ha, 4 åker, 9,8 skog mm
Tax. 10.600 (8.900, 1.700)
Till släkten 1906.Trä, 1875,
3 rum, 1 kök. El. Ekonomibyggn.,
Sten o. trä, 1954, för 3 hästar o. 12 nötkr.
Äg. Karl Johan Palmqvist stbh:
Fru Anna Palmqvist
Barn: Rudolf, Gertrud, Evert,
Astrid, Henry, Karin

2017
Gamlarp 1:12 Jäla
Gårdshistoria:
Fru Anna Palmqvist
Barn: Rudolf, Gertrud, Evert, Astrid, Henry, Karin
Rudolf o. Evert Palmqvist
Äg. Håkan Svensson
(minskat i areal, del ägs idag av Claes Claesson)

BILDER


Stora Gamlarp 1:3

1955
Gamlarp, Stora 1:3, Jäla
17,9 ha, 4,5 åker, 13,4 skog mm
Tax. 10.500(8.400, 2.100)
Till släkten 1899, förv 1953, Trä 1850
2 rum, 1 kök, Omb. 1914. El. Stall, trä
1925, för 2 hästar, ladug., trä, 1880
För 2 hästar o. 6 nötkr.
Äg. Lantbr. Allan Odqvist o. Sven Odqvist

2017
Gamlarp 1:10 Jäla
Gårdshistoria:
Karl August Odqvist o ?
Barn. Ida, Märta, Göran, Allan
Sven
Allan o Sven Odqvist
Olle o Eivor Claesson 1980-talet
Äg. Claes Claesson

BILDER


Stora Gamlarp 1:6

1955
Gamlarp, Stora 1:6, Jäla
28,3 ha, 6 åker, 22,3 skog mm.
Tax.12.200 (8.700, 3.500).
Släktgård fr. 1850. Trä omkr. 1875,
2 rum, 1 kök. Rest. 1949. Ekonomibyggn.
trä, 1923, för 2 hästar o. 8 nötkr.
Äg. Karl Gustafsson-Lindbloms stbh:
Fru Anna Gustafsson-Lindblom
Barn: Geijer, Dagmar, Anni

2017
Gamlarp 1:10 Jäla
Gårdshistoria:
Fru Anna Gustafsson-Lindblom d.1956
Barn: Gerda d.1952, Geijer, Dagmar d. 1958, Anni d. 1955, Vera Lilly Viola d. 1932
Annas syster Olivia flyt. in 1943
(”Lindbloms Olivia”)
Geijer Lindblom d 1975
Äg. Claes Claesson

BILDER


Stora Gamlarp 1:4

1955
Gamlarp, Stora 1:4 mfl, Jäla
55,5 ha åker, 5 åker, 50,5 skog mm.
Tax. 20.200 (13.200, 7.000)
Släktgård fr.1810. förv.1952
Trä, 1890 3 rum, 1 kök,
El. Ekonomibyggn., trä, 1926
För 3 hästar o. 8 nötkr.
Äg. Lantbr Einar o Estrid Svensson
Barn: Eivor, Barbro

2017
Gamlarp 1:10 Jäla
Gårdshistoria:
Karl Henriksson o Anna Alexandersdtr.
Barn. Estrid, Sigrid, Artur, Svea
Einar o Estrid Svensson
Barn. Vera, Ejvor, Barbro
Olle o Ejvor Claesson
Barn. Claes, Lena
Äg. Claes Claesson

BILDER


Gamlarp 1:10

1955
Gamlarp, Lilla 2:2, Jäla
22 ha, 6,5 åker, 15,5 skog mm
Tax. 12.600 (9.000, 3.600)
Förvärvad 1931.Trä, 1880
3 rum, 1 kök, 1 hall.
Omb o rest.1940. ,
El, v, avl
Ekonomibyggn., trä, 1906 för
2 hästar o. 7 nötkr.
Äg. Einar o Estrid Svensson
Barn: Eivor, Barbro

2017
Gamlarp 1:10, Jäla
Gårdshistoria:(i släktens ägo sedan 1700-talet)
Sven Andersson o Klara Svärd
Barn. Einar, Ida Paulina, Berta i Tolarp (Sven Gustavssons mor i Tolarp)
Einar o Estrid Svensson
Barn. Ejvor, Barbro
Olle o Ejvor Claesson
Barn. Claes, Lena
Äg. Claes Claesson, (Claes morfars föräldragård)

BILDER


Lilla Gamlarp 2:7

1955
Gamlarp, Lilla 2:7 mfl, Mossbo, Kinnarp
56 ha, 30 åker,
Tax. Jord 12.700. Till släkten 1914
Förvärvad 1937. Trä, omkr 1890
4 rum, 1 kök. Rest.1950
El, Ekonomibyggn., trä o. sten,
Omkr. 1890, för 4 hästar o. 22 nötkr.
Äg. Lantbr. Linnar o. Ester Dufva
Barn: Maja, Henry, Roland, Valdemar

2017
Gamlarp ?
Gårdshistoria:
Äg:

Bondegården 7:2

1955
Bondegården 7:2, Jäla
36 ha,11 ha åkr, 25 ha skog mm.
Tax. 22.000 (21.200, 800).
Till släkten 1919, förvärvad 1953.
Trä omkr.1870, 2 läg., 2 kök, 2 hallar
Rest. 1938, mod.1941. El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn. trä, 1907, för 1 häst o. 14 nötkr.
Äg. Lantbr. Evert o. Gunborg Gustafsson
Barn: Inger, Ann-Marie

2017
Jäla 7:2, Bondegården
Gårdshistoria:
Sven-Olof o Gunilla Andersson
Barn: Angelica, Rickard, Sebastian
Äg: Rickard Andersson

BILDER


Bondegården 6:6

1955
Bondegården 7:3, Jäla
43,5 ha, 10 åker, 33,5 skog mm.
Tax. 21.600 (21.100, 500)
Släktgård fr. 1869, 3 rum, 1 kök. El
Ekonomibyggn. trä, omkr.1869, för 2 hästar
o. 15 nötkr.
Äg. syskonen Arnold o. Edit Gustavsson

2017
Jäla 6:6 Bondegården
Gårdshistoria:
Stefan o. Catrin Andersson
Barn. Joakim, Peter, Fredrik, Robert
Äg: Maria Lundström

BILDER


Äldre inlägg Nyare inlägg