Välkommen till Jäla

den bästa platsen i väla

Kategori: Kyrkarps västra rote

Gunnestorp 1:7

1955
Gunnestorp 1:4, Jäla
30,8 ha, 9 åker, 21,8 skog mm
Tax. 15.900 (12.700, 3.200)
Till släkten 1868.
Äg. lantbr. Verner Gustavsson o. Hilda Gustafsson

2017
Jäla Gunnestorp 1:7
Gårdshistoria:
Gustaf Alfred o. Klara Kristina Johansson
Barn: Verner, Frans Oskar, Hilda, Augusta Albertina, Erik Linnar
Äg. Sysk. Verner o. Hilda Gustafsson
Äg. Gunnar o. Astrid Bengtsson (1978- 1987)
Äg. Yvonne o. Håkan Andersson (1987- 2000)
Äg. Bjarne o. Ann-Charlott Lindén (2000- 2001)
Äg. Stefan o. Jenny Carlsson
Barn: Tilda, Eskil

BILDER


Stora Ambjörntorp 2:4 + 2:5

1955
Ambjörntorp Stora 2:4, Jäla
23,5 ha, 7 åker, 16,5 skog mm.
Tax. 16.000 (12.600, 3.400).
Till släkten 1903, förv. 1935
Äg.lantbr. Johan o. Elsa Andersson
Barn: Henry, Gunvor.

2017
Stora Ambjörnstorp 2:4+2:5
Gårdshistoria:
B. Karl Johan, halv sysk. Henning Robert, Gustaf Emil, Aron Gottfrid, Johan August
Äg. Karl Johan Andersson
Äg. Johan August o Elsa Dorotea Andersson
Barn: Henry, Gunvor
Äg. Henry Andersson

BILDER


Stora Ambjörntorp 2:2

1955
Ambjörntorp Stora 2:2, Jäla
41,3 ha, 15 åker, 26,3 skog mm.
Tax. 30.200 (25.100, 5.100)
Släktg¨ård fr. 1850, förv. 1936.
Äg. lantbr. Gunnar o. Ebba Karlsson
Barn. Marianne, Uno, Göte, Anders

2017
Ambjörnstorp Stora 2:2
Gårdshistoria:
Karl Leander o Selma Kristina Andersson
Barn: Erik Ragnar, Rickard Herbert, Gunnar
Gunnar o. Ebba (fr Hallag.) Karlsson
Barn: Marianne, Uno, Göte, Anders
Äg. Stig o. Astrid Jönsson
Barn: Tomas, Anette
Tomas o. Agneta Fürst
Barn: Mikael, Magnus

BILDER


Lilla Ambjörntorp 1:4

1955
Ambjörntorp Lilla 1:3 mfl Jäla
42,2 ha, 14 åker, 28,2 skog mm.
Tax.30.600 (25.300, 5.300).
fr. 1854, förv. 1914 o. 1951
Äg. lantbr. Robert o. Ruth Gustafsson samt sonen
lantbr.Yngve o. Karin Gustafsson
barn. Gunnel, Birgitta, Solveig

2017
Lilla Ambjörnstorp 1:4
Gårdshistoria:
Gunnar o. Astrid Bengtsson
Barn: Margareta, Barbro
Äg. Margareta o. Per Oskarsson
Barn: Magnus, Henrik

BILDER


Lilla Ambjörntorp 1:2

1955
43,2 ha, 15 åker, 28,2 skog mm
Tax. 30.600 (24.800, 5.800)
Till släkten omkr. 1870, förv. 1915.
Äg. lantbr. Nils o. Ellen Johansson
Barn. sven, Gunnar, Lars

2017
Gårdshistoria:
Johan Gustav Lundgren o. Johanna Svensdotter
Barn Emilia Kristina, Ellen Elisabet
Ellen o Nils Johansson
Barn: Sven, Gunnar, Lars
Lars o. Ingegerd Nilsson
Barn: Ingalill
Äg: Ingalill Walerius mfl.

BILDER