Under perioden 17 maj – 30 augusti har du möjlighet att delta i tävlingen om fina vinster från lokala företag i Jäla!

Besök torpställena och stämpla rutan med rätt nummer. När du samlat alla stämplar lämnar du in ditt kort, dock senast 30 augusti! Gå, cykla eller spring och glöm inte att fika är en viktig ingrediens när en letar torpställen!
Hinner du inte besöka alla så lämna in ditt stämplings-kort i alla fall, vi lottar även ut några vinster bland dem som inte har ”full bricka”!

Torpen finns markerade på kartan som medföljer passet och om du vill läsa de spännande historierna om just dessa 20 torp kan du köpa en torpinventering, där kartan och informationen är än mer detaljerad.

Lycka till och visa hänsyn om både människor, djur och natur när du är ute!

Kontakt: Jenny Carlson, 073-032 11 05

Nedan kan du läsa en förkortad version av de historier och familjer som finns förtecknade på torpen. Mer finns att läsa i Boendeinventeringen som finns att köpa i bygdegården.


Nr. 5. Kvistagården
Gården kom till genom en hemmansklyvning från Holltorp nr. 1. Soldat Efraim Quist, född den 25/7-1838, ägde det. Han var gift med Anna Britta Arvidsdotter, född den 12/2-1835. Deras dotter, Emma Charlotta Quist född den 4/5-1862, gifte sig den 13/12-1882 med Johan Svensson, född den 10/11-1852, och bodde också på Kvistagården. De flyttade 1885 till Björkelund, nuvarande Jonstorp.

Nr. 21. Korsbacken under Korsgården
Korsbacken finns med i hfl. första gången 1866 då torparen Carl Andersson flyttade dit. Familjen bestod av: Carl Andersson, född den 28/12-1828 Johanna Jönsdotter, född den 5/6-1831 Barn: Johan Alfred, född den 5/6-1852 Mathilda Christina, född den 10/9-1857 Charlotta, född den 4/1-1861 (död den 13/2-1861) Frans Oscar, född den 3/11-1862 Ema Sofia, född den 21/5-1867. De kom till Korsbacken från Örnsberg. Carl Andersson avled den 21/4-1871.Efter mannens död bodde änkan kvar. Ett av barnen, Johan Alfrid, gifte sig den 4/11-1877 med Emma Christina Johansdotter från Jälabro kvarn. De bosatte sig 1882 på Åvalla under Bondegården efter att först ha bott på Udden till 1880 och på Källebacken i Grolanda till 1882. De övriga barnen flyttade ut från hemmet efterhand. 1889 kom ”arbetskarlen” Lars Magnus Pettersson med familj till Korsbacken. De kom från Sunnagården. Även Sunnagårdens ägare, Sven Larsson född den 14/10-1817, kom dit samtidigt, som ”inhyses”. Hans hustru, Anna Stina Andersdotter född den 1/7-1816, hade avlidit i Sunnagården 1888. Familjen Pettersson bestod av: Lars Magnus Pettersson. född i Börstig den 10/2-1856 Clara Christina Svensdotter, född i Jäla den 11/3-1847 Barn: Axel Nathanael, född den 4/1-1881 Johan Alfred, född den 16/9-1883 Carl Gustaf, född den 30/1-1886. Redan den 3/2-1889, alltså samma år han flyttade till Korsbacken, avled Sven Larsson. 1894 flyttade sedan Lars Magnus med familj till backstugan under Bondegården (nr. 24). Johanna Jönsdotter bodde ensam kvar i Korsbacken till sin död den 19/9-1903. Hon blev därmed den sista boende i Korsbacken, denna backstuga som var en i raden av många små torp och backstugor utmed den gamla vägen från Jonstorp över Lidan, Grolandagränsen, ”Spelemans” m.fl. och soldattorpen vid nuvarande Askebäcken. Den väg som bland annat återfinns på en gammal karta från 1710.

Nr. 24. Åvalla, backstuga under Bondegården. (Klaras)
Stugan finns med i h.f.l. första gången 1884-1896. Den var bebodd av en enda familj. Denna familj kom från Korsbacken 1894 och bestod av Lars Magnus Pettersson, född i Börstig den 10/2-1856, och Clara Christina Svensdotter, född i Jäla den 11/3-1847. Barn: Axel Nathanael, född i Jäla den 4/1-1881 Johan Alfrid, född i Jäla den 16/9-1883 Carl Gustaf, född i Jäla den 30/1-1886. 1897 flyttade mannen, Lars Magnus, till Qvinnestad. Tydligen ensam! De båda äldsta sönerna, Axel och Johan, flyttade kort efteråt till Brismene. I församlingsboken för år 1900 står Clara som ”arbetarhustru” tillsammans med yngste sonen Carl Gustaf. 1905 emigrerade Carl Gustaf till Amerika, 19 år gammal. I församlingsboken för 1910 står Clara ensam kvar. I marginalen är antecknat: ”Gift med jordbruksarbetaren Lars Pettersson som vistas i Qvinnestad Älvsborgs län”. Den 3/10-1914 flyttade också Clara till Qvinnestad! Att platsen för backstugan har fått namnet ”Klares” i folkmun är naturligt med tanke på att hon bodde där ensam i så pass många år. Vad som låg bakom det förhållandet vet vi dock inte.

Nr. 28. Kyrkheden, under St.Hallagården
”Kyrkheden, torp under St.Hallagården” finns i h.f.l. första gången 1861-72. Tidigare finns olika ”Torpare under Hallag.” redovisade men detta är första gången namnet Kyrkheden förekommer. Boende där då är Johannes Nilsson, född i Kinneved den 12/11-1831 och Anna Cajsa Bengtsdotter, född i Larf den 24/5-1834. Barn: Clara Christina, född i Jäla den 15/5-1834 Anna Sofia, född i Jäla den 11/3-1861, död den 11/3-1861 Laura, född i Jäla den 19/6-1862 Selma Maria, född i Jäla den 15/12-1864. Familjen flyttade till Åvalla under Korsgården 1865. Därefter innehades Kyrkheden av soldat Carl Johansson Berg, skriven i Storegården. Berg med familj flyttade till Kyrkheden runt 1870. Därefter till Fredriksberg 1876. Berg efterträds av torparen Samuel Jonsson, född i Grolanda den 3/1-1849, och Mathilda Sofia Jonsdotter, född i Jäla den 29/11-1851. Gifta 28/12-1875. Barn. Carl Valfrid, född i Jäla den 27/7-1876 Elam Nathanael, född i Jäla den 21/1-1879 Adolf Werner, född i Jäla den 26/8-1881 Hilma Olivia, född i Jäla den 12/2-1885, död 6/3-1885. Samuel Jonsson med familj flyttade till Tyskabo i Grolanda 1885. Samma år, 1885, flyttade f.d. soldat Gustaf Krans med familj till Kyrkheden. De kom då från Orralyckan. Nr. 27 i denna redovisning. Alla Krans barn flyttade så småningom ut åt olika håll och Gustaf och Johanna lämnade också Jäla 1898. De flyttade till Vekatorp under Österåsen i Floby. Efter Krans kom Johan Wilander Pettersson, född i Hulegården Jäla den 2/2-1860, och Augusta Christina Jonsdotter, född i Börstig den 15/9-1859. Gifta den 29/5-1892. Johan Wilander och Augusta Christinas barn: Johanna Wiktoria, född i Dakota USA den 9/3-1894 Maria Elvira, född i Hellestad den 21/10-1895 Karl Herbert, född i Hellestad den 7/7-1898 Anna Margareta Ingeborg, född i Jäla den 27/10-1900. Familjen flyttade till Knapagården 1913. De blev därmed de sista boende på Kyrkheden.

Nr. 33. Killingsö, backstuga under Jonstorp
Den bebyggelse som funnits på Killingsö är unik så tillvida att den ligger på en ö i Replångsmossen. Idag är det mesta av ön och omgivningen skogbeväxt och mossarna i söder och väster uppodlade. Men i mitten av 1800-talet och fram till sekelskiftet var Killingsö omgiven av stora sankmarker. På en karta från 1710 kan man läsa att det fanns lämpligt “mulbete” där. Förmodligen forslades får, getter och andra husdjur dit över sommaren. På Killingsö har flera torpställen funnits, om dessa och framförallt Jontes kan du läsa om i Torpinventeringen.

Nr. 39. Dyrehall under Tolarp
Detta torp har en mycket kort historia. Endast en familj bodde där under några få år. 1859 kom från Tolarp Pehr Gustaf Johansson, född i Grolanda den 23/10-1831 och Cajsa Andersdotter, född i Jäla den 28/1-1829. Barn: Frans Johan, född i Jäla den 3/10-1860 Emma Charlotta, född i Jäla den 2/12-1862 Alfred, född i Jäla den 17/6-1865. Pehr Gustaf var född i Smedegården Rya. Föräldrar: Johannes Magnusson och Maria Petersdotter. Caisa var född i Hulegårdens intägt. Föräldrar: Anders Jonsson och Greta Ericsdotter. Pehr Gustaf var dräng och Cajsa piga, båda i Tolarp när de gifte sig den 30/12-1859. 1865 flyttade de till 1/4 mtl. Sunnagården som ”brukare”. Redan 1867 flyttade de till Klockarebolet och därifrån som torpare till Stomshed där makarna sedan bodde kvar till sin död 1905 och 1906. Efter att de flyttat från Dyrehall 1865 lades torpet in under gården. Anledningen till varför torpet blev så kortlivat kan man spekulera i. En teori är att det helt enkelt brann ned vid en eldsvåda. Enligt en gammal historia som har sitt ursprung från Johannes Andersson i Bondegården skulle man en natt sett rök från den plats där torpet var beläget, alldeles vid kanten av den s.k. ”Ekesgärdesmaden” vid ån Lidan. Historien har sedan berättats vidare till sonen Gustaf Johansson och dennes son Arnold Gustavsson Bondegården.

Nr. 41. Ljungön under Kyrkarp
Här har vi återigen en plats som, liksom Dyrehall, varit bebodd under mycket kort tid. Soldat no. 113 Fröje Laske komp. Vestgöta regemente kom hit från Kinneved 1862. Han hette Efraim Qvist, född i Jäla den 25/7-1838 och hustrun Anna Britta Arfvidsdotter, född i Öra den 12/2-1835. De gifte sig den 31/12-1861 och fick en dotter Emma Charlotta, född på Ljungön den 4/4-1862. De flyttade till Gamlarp 1866 och därmed upphörde torpet. Detta är den enda gång Ljungön finns med i h.f.l. Inte heller finns det några andra uppgifter om det kortlivade stället. För något tiotal år sedan fanns det kvar ett gammalt risigt äppelträd på platsen. Också det är sedan länge borta. Lite ytterligare om familjen Qvist. Från Gamlarp flyttade de till Hålltorp (Kvistagården, nr.5 i torpförteckningen). Dottern Emma gifte sig, den 30/12-1882, med skräddaren Johan Svensson och bosatte sig i Björkelund (nr.14) nuvarande Jonstorp. Deras son, Henning Amandus, övertog så småningom gården. Efraim och Anna Britta flyttade 1892 till 3/16 mtl. Knapegården där Efraim avled den 24/3-1893. Samma år flyttade Anna Britta till dottern i Björkelund. Hon avled där den 8/2-1896.

Nr. 44. Tolarp nr. 2
Som första boende och ägare har vi från husförhörslängden noterat nedanstående familj. Håkan Larsson, född i Jäla den 24/5-1814 Cajsa Svensdotter, född i Börstig den 12/11-1806. Barn: Lars Johan, född i Brismene den 18/1-1841 Anders Petter, född i Brismene den 14/9-1844 Gustaf, född i Brismene den 25/8-1848. Håkan Larsson var säkerligen den första boende på gården men dock inte första ägaren. Det finns nämligen ett lagfartsprotokoll från ”lagtima Wintertinget med Wilske härad den 18 januari 1856” där Johannes Andersson i Bondegården försålt ”till Dannemannen Petter Larsson i Ekesgärdet mitt ägandes 1/8 mtl uti frälsehemmanet efter helt räknat Tholarp Jähla socken Vilske härad Skaraborgs län för en oss emellan öferenskommen köpeskilling stor ett tusen fura hundra sjuttiosju riksdaler trettiosju skilling fura runstycken banko…” och så vidare. Köpebrevet var upprättat den 21 mars 1855. Samma dag har ett nytt köpebrev upprättats där Petter Larsson för nästan samma summa säljer gården till ”min kära broder Håkan Larsson och hans hustru Cajsa Svensdotter på Rosendalen….”Tydligen var Johannes Andersson förste ägaren men den förste boende var familjen Håkan Larsson som mycket riktigt kom från Rosendalen 1855.Håkan Larsson avled den 12/4-1862och hustrun Cajsa den 6/5-1873. Under mellantiden hände dock en hel del. En ny familj kom till gården 1865 från Sunnagården. Gustaf Johansson, född i Jäla den 24/8-1835 och Anna Christina Johansdotter, född i Jäla den 9/2-1837. Barn: Ammelina Albertina, född i Jäla den 5/12-1859 Emma Josefina, född i Jäla den 15/3-1863 Ida Vilhelmina, född i Jäla den 8/1-1865 Nils Edvin, född i Jäla den 23/7-1868. Familjen flyttade till Holmen 1870. Håkan Larssons äldste son, Lars Johan, gifte sig med Inga Maria Svensdotter, född i Möne den 8/11-1839. De fick en son, Carl Leander, den 25/2-1867. 1869 flyttade de till fattigstugan där ytterligare en son föddes: Gustaf Algot, den 20/9-1870. Håkans yngste son, Gustaf, flyttade 1872 till ”Tolarp nr. 1” där han först bildade familj och sedan ”rymde” till Amerika.
52 Mellanbrodern, Anders Petter Håkansson, gifte sig den 17/10-1874 med Sara Maria Johansdotter, född i Brismene den 3/7-1844. Barn: Hulda Elisabeth, född den 9/10-1882, död den 15/11-1882. Frans Oskar, född i Jäla den 26/12-1883. 1889 flyttade Anders Petter till Amerika och året efter 1890 följde hustrun och sonen efter. 1889 kom en ny ägare, Gustaf Johansson, född i Börstig den 3/4-1844. Den 31/12-1893 gifte han sig med Elisabeth Andersdotter Hjert, född i Jäla den 29/1-1853. Hon hade vid giftermålet en ”oäkta” son Karl Johan Edvin, född i Jäla den 10/8-1886. De fick ett gemensamt barn, dottern Anna Viktoria, född den 20/2-1895. Karl Edvin flyttade till Amerika 1905. Den 29/11-1917avled Gustaf Johansson. Något år tidigare, den 14/5-1913, gifte dottern Anna Viktoria sig med Erik Oskar Blom, född i Eriksberg den 20/4-1886. De fick många barn: Karl Helge Oskar, född i Jäla den 30/9-1913 Astrid Erika Valborg, född i Jäla den 18/5-1916 Ingrid Linnea Viktoria, född i Jäla den 29/4-1918 Karin Hilma Margareta, född i Jäla den 16/5-1920 Anna Julia Elisabeth, född i Jäla den 29/10-1922 Erik Gustaf Gunnar, född i Jäla den 29/9-1925 Margit Märta Gunborg, född i Jäla den 31/7-1929 Sven Gösta Napoleon, född i Jäla den 18/11-1931. Anna Viktorias moder, Elisabeth Andersdotter Hjert, avled den 9/3-1931. Familjen Blom flyttade dock redan 1915 gården till nuvarande Tolarp 2:6, den gård som i dag bebos av Bengt Johansson. De båda på 1850-talet utskiftade gårdarna som vi kallat ”Tolarp nr. I och 2” blev alltså 65-75 år gamla.

Nr. 57. Kyrketorp (”Nymans”)
Kyrketorp, eller ”Nymans” som det alltid har kallats i socknen, låg mellan norra kyrkogårdsmuren och södra kanten av Stommens trädgård. Där låg boningshuset, snickarverkstaden och ett uthus med bland annat garage. Det senare fanns naturligtvis inte med från början. Ladugården låg rakt ut från nordöstra hörnet av kyrkogården och ett uthus på den bergkulle ytterligare öster ut där ett fritidshus i dag ligger. Kyrketorp, som det var till 1960-70-talet, har dock inte från början varit den lilla gård som på 1920, 1930- och 1940-talet brukades av bl.a. Tor Nyman och Sigvard Bengtsson. Den har tvärtom tillkommit så att säga i etapper. För samtliga Kyrkarpsgårdar skedde en hemmansklyvning 1872-73. Då bildades vissa nya fastigheter varav ett par fick ligga kvar vid kyrkan, där alla låg tidigare, och ett par flyttades till nya lägen. (Nuvarande I.Eliassons och T.Gustavssons) Vid det tillfället gjordes en avstyckning norr om kyrkan från en av fastigheterna och den fick namnet Kyrketorp med fastighetsnummer 1:6. På den byggdes boningshuset, verkstaden plus ytterligare ett uthus. 1906 skedde ytterligare en hemmansklyvning i Kyrkarp. Då tillfördes Kyrketorp marken öster om lägenheten med gräns mot Stommen. Fastigheten fick beteckningen 1:8. I den ingick också ett smalt skogsskifte beläget en knapp kilometer söderut i ”Kyrkarpsskogen”. Fastigheten har samma beteckning och omfattning i dag och är bebyggd med ett fritidshus. 1912 skedde en avstyckning från det 1906 bildade Kyrkarp 1:7, dåvarande Axel Jonssons. Denna lilla bit blev senare köksträdgård med fruktträd och bärbuskar väster om bostadsfastigheten och fick fastighetsnr. 1:9.
Slutligen skedde en hemmansklyvning 1919 då Kyrkarp1:5 delades i två fastigheter. Av detta 1/16 mtl. blev då två st. 1/32 mtl. Den ena fick fastighetsnr. 1:11 med ägare Karl Svantesson och den andra fick nr. 1:10 med ägare Emil Nyman. Svantesson bodde redan på sin fastighet – i dag I.Eliassons – och 1:10, som låg söder om, blev alltså en betydelsefull utmarksjord till Kyrketorp. Ett köpebrev av den 16 juli 1916 bekräftar att ”Adolf Leonard Svantesson (en broder till Karl Svantesson, vår anm.) upplåter och försäljer härmedelst till Emil Nyman och hans hustru Ida Nyman, det mig tillhöriga uti Jäla socken Wilske härad Skaraborgs län belägna 1/32 mtl……..” osv. Nyman beviljades lagfart på denna 1/32 vid häradsrätten den 8 februari 1917. Den som sedan fick fastighetsnr. 1:10. Protokollet bekräftar också att bröderna Karl och Adolf Svantesson tidigare ägt hela gården. Ur § 7 den 8 febr. 1917: ”…….och som Karl Ludvig Svantesson och Adolf Leonard Svantesson den 14 april 1914 erhållit lagfart å 1/16 mtl. krsk. Kyrkarp i Jäla sn. ……” osv. Det har spekulerats i om detta stycke mark ägts tidigare av ex.vis Johannes Nyman. Inget tyder dock på det. Kyrketorp bestod sedan i denna form i många år. Johannes Andersson Nyman, född den 22/1-1842, kom från Nybygget under Tolarp (nr 42). Den 15/3-1872 gifte han sig med Charlotta Johansdotter, född den 17/5 1851. Barn: Gustaf Emil, född den 31/7-1875 Elias Alexius, född den 15/3-1882. Johannes föräldrar var Andreas Andersson och Elisabeth Johansdotter från Nybygget och Charlottas föräldrar hette Johannes Andreassson och Maria Andersdotter från Kyrkarp. Maria blev änka 1860 och gifte 1862 om sig med Jonas Svärd. De avled båda på nuvarande (nya) Klockarebolet, Jonas den 21/11-1904 och Maria den 4/12-1912. Deras dotter, Ida Svärd, bodde ensam kvar till sin död den 15/2-1934. Johannes och Charlottas yngste son, Elias Alexius, flyttade till Amerika 1901. Gustaf Emil, gifte sig den 16/8-1896 med Ida Olivia Johansdotter, född i Stockebacken den 22/9-1875. Barn: Elsa Hildur Emerentia, född den 23/6-1895 Ture Justus Mathias, född den 14/9-1898, död den 30/9-1898 Alfred Sigurd Justus, född den 26/9-1900 Tor Willbur Alexius, född den 7/9-1904 Ture Henry Harald, född den 20/2-1908 Elsa Julia Lucia, född den 24/12-1910 Anna Elsa Viola, född den 29/11-1915, död den3/2-1916. Av barnen flyttade Sigurd till Grolanda 1930, Julia till Floby 1931 och Henry till Falköping 1939. Hildur gifte sig 1915 med Karl Berg från Holmen och flyttade sedan dit. Johannes Nyman avled den 20/11-1914 och Charlotta den 27/11-1935. Både Johannes och sonen Emil Nyman var snickare. Snickarverkstaden låg alldeles intill kyrkogårdsmuren och där gjordes både reparationer och tillverkades nytt bl.a. möbler. Emil åtog sig också det mesta i byggnadsväg alltifrån ladugårds- och bostadsbyggnader till inredningsarbeten. Han var också postiljon och körde posttur mellan Floby och Jäla i många år. Posten kördes med hästdroska. Även sonen Sigurd och dottern Julia deltog som postkörare. Senare tog sonen Tor över postlinjen och körde den då med bil. Omkring 1940, när gengasdriften kom, togs postlinjen över av Isak Eliasson. Tor tog i stället över mjölktransporten från kyrkbyn till Jäla mejeri. Den kördes med hästskjuts. Förutom jordbruket ägnade Tor sig också åt skogskörslor i församlingens skogar. Förutom snickare, småbrukare och, tidigare, postiljon var Emil Nyman också kyrkväktare. I den befattningen hände det, inte minst på 1940-talet, att han fick rycka in som organist! Det var när sonen, kantorn Henry Nyman, ibland var förhindrad att komma. 1940-talets vintrar var stränga i det då nästan billösa samhället. Men mångkunnige Emil klarade även detta! Han var också bygdens ”tandläkare”. Drog ut värkande tänder! Utan bedövning!! Kyrketorp ca 1929-30 vä-hö. Tor, Dagny Nyman, Eivor, Emil, Ida, Julia, Henry, Sigurd, Charlotta samt tvillingarna Dora och Karin. Emils son Tor Nyman blev den som tog över Kyrketorp. Den 25/9-1925 gifte han sig med Dagny Margareta Lundgren, född i Hålltorp den 21/6-1905. Barn: Dora Margareta, född den 17/3-1924 Karin Margareta, född den 17/3-1924 Ejvor Helena, född den 18/2-1928. Tvillingdöttrarna Dora och Karin flyttade från Kyrketorp 1942. Tor och resten av familjen flyttade till Trädgården i Döve Börstig 1945. Brukare av Kyrketorp efter Tor Nyman blev Johan Sigvard Bengtsson, född i Ullarp den 4/11-1914 och Märta Alfhild Helena Berg, född i Holmen den 22/1-1921 Barn: Claes Sigvard Magnus, född i Alingsås den 17/2-1945 Jan Åke Staffan, född i Jäla den 24/5-1949. Märta Berg var dotterdotter till Emil och Ida Nyman. Familjen Bengtsson flyttade till Eriksberg 1950. Emil och Ida Nyman bodde kvar i Kyrketorp. Emil avled den 28/2-1958och Ida den16/9-1959. Emil och Ida Nyman blev de sista fast boende på det ursprungliga Kyrketorp 1:6. Deras son Henry Nyman med familj, boende i Falköping, tog sedan över den lilla gården. Jordbruksmarken arrenderades ut till grannar och 1962-63 byggdes det nuvarande fritidshuset. Omkring 1960 byggde vägverket en ny väganslutning från kyrkan österut till vägen Jäla-Öra. Allmänna vägen från Rosendalen i väster slutade nämligen vid kyrkan. Under alla år hade allmänheten använt den lilla vägen som gick från kyrkan, över tomten mellan bostadshuset och verkstaden och vidare ut till Öravägen. De flesta tänkte nog aldrig på att det faktiskt var Kyrketorps privata väg! Omkring 1965 revs sedan både boningshus, verkstad och uthuset vid ”nya” trädgården det s.k. ”såghuset”. I och med att kyrkan övertog marken gjordes en fastighetsreglering som innebar att tidigare 1:6 och 1:9 blev en ny fastighet med nr. 1:12. Den gamla bostadstomten är i dag en öppen gräsyta och den tidigare ”nya” trädgården är parkeringsplats. Det enda som finns kvar av det ursprungliga är ett gammalt prydnadsträd ett tiotal meter norr om kyrkogårdsmuren! Fritidshuset, med fastigheten 1:8, ägs numera av Henrys son Erling Nyman och hans familj. Den gamla vägen från Jäla by över Tolarp, Stomshed, Stommen och fram till kyrkan var också en urgammal kyrkväg för boende i bl.a. Tolarp, Ruskeled, Bondegården m.fl. Ungefär där denna väg korsar nuvarande landsvägen vek en smal väg av till kyrkan. Den följde stenmuren. mellan Stommen och Kyrketorp. Ända in på 1950-60-talet fanns det kvar ett par stenstolpar som bildat en smal grind i hörnet mellan Stommens och Kyrketorps ägor. Troligen användes den av gående kyrkbesökare. Det berättas att kyrkbesökarna varma sommardagar kunde läska sig med friskt vatten som Johannes och Charlotta serverade utanför det nya vackra huset!

Nr. 61. Thorbo backstuga
Thorbo låg på en allmänning till Holmen väster om landsvägen Jäla-Broddarp. Stugan finns med i h.f.l. från 1880-talet. 1883 kom från Fattigstugan Lars Johan Håkansson, född i Brismene den 18/1-1841 och Inga Maria Svensdotter, född i Möne den 8/11-1839. Gifta 26/12-63. Barn: Carl Leander, född i Jäla den 23/2-1867 Gustaf Algot, född i Jäla den 20/9-1870 Emil Salomon, född i Jäla den 5/5-1874. Familjen hade tidigare bott på 1/8 mtl. Tolarp men 1869 flyttat till fattigstugan. Orsaken okänd. I början av 1890-talet flyttade äldste sonen Carl Leander till ”okänd ort” och 1891 emigrerade den övriga familjen till Amerika. 1893 kom Frans Johan Sand, född i Jäla den 3/2-1848 till Thorbo. Han gick – kanske naturligt nog – under namnet ”Sanna-Frans”. Frans kom från Sandtorp under L.Hallagården (nr.90) och var son till avskedade soldaten Josef Sand och hans hustru Maria Bengtsdotter. Båda föräldrarna var döda och när även den äldre brodern August avled 1893 flyttade Frans till Thorbo som han tydligen köpte eftersom han står som ”husägare”. Frans Sand avled den 7/10-1916. Nästa boende på Thorbo var Axel Henrik Johansson, född i Grolanda den 28/2-1895 och Frida Olivia Ingeborg Brodd, född i Broddarp den 30/8-1891. De gifte sig den 30/10-1917 och stannade till 1922 då de flyttade till Grolanda. Anm. De kom för övrigt tillbaka till en av gårdarna i Holmen i slutet av 1940-talet där de stannade till 1955 då de åter flyttade till Grolanda! Samma år, 1922, kom familjen Holm från Broddarp till Thorbo. Johannes Holm, född i Broddarp den 30/8-1855 och Klara Nilsdotter, född i Ullene den 26/3-1849. Gifta 6/11-1881. Barn: Augusta Albertina, född i Broddarp den 22/8-1886 Hilma Emilia, född i Broddarp den 10/5-1888 Fosterson: Ejnar Vilander Holm, född i Broddarp den 16/7-1910. Augusta Albertina var änka efter statdrängen Frans Vilhelm Josefsson Odén vilken avlidit den 14/7-1922. De hade en dotter: Anna Lisa Odén, född i Broddarp den 2/1-1912. Augusta och dottern Anna Lisa kom 1922 från Lena församling. Johannes Holm avled den 22/9-1928 och Klara den 28/5-1931. Både fostersonen och Augusta med dottern Anna Lisa flyttade från Thorbo i slutet av 1920-talet innan föräldrarnas död. Hilma Emilia, som stod som ägare till Thorbo, flyttade till..Broddarp 1933. Hon blev därmed sista boende i stugan.

Nr. 68. Tålyckan
Första gången ”Tålyckan, backstuga under L. Ambjörntorp” nämns i h.f.l. är på 1830-talet. Sven Svensson, född i Floby den 13/9-1775 och Catharina Isacsdotter, född i Eriksberg den 2/1-1777 Flyttade dit 1832. De kan följas ett antal år tillbaka då de bott under olika gårdar i socknen. Hur länge de bodde på Tålyckan vet vi inte. Troligen tills nästa familj kom 1842. De återfinns nämligen på en annan backstuga, Kurebo under L. Ambjörntorp, där Sven avled 1848. På 1850-talet bor Catharina i ytterligare en backstuga under L. Ambjörntorp, Simskulle, tillsammans med ett flertal andra varav de flesta ”utfattiga”. I h.f.l. står att hon vid sin död 1854 bor i Ambjörntorp. Vi har inte kunnat lokalisera vare sig Kurebo eller Simskulle. Inga kartor eller muntliga berättelser visar var de legat. Därför har vi heller inte redovisat dessa närmare i denna uppteckning. 1842 kom alltså en ny familj till Tålyckan. De kom från Od. Håkan Larsson, född i Jäla den 11/11-1786 och Maria Andersdotter, född i Od den 1/12-1793. Barn: Josef, född i Od den 23/11-1821 Johannes, född i Od den 11/12-1829. Båda sönerna flyttade ut som drängar i socknen på 1840-talet. Båda makarna bodde kvar på Tålyckan tills Maria avled där den 28/4-1864. Enligt Grolanda pastorats utflyttningslängd flyttade Håkan samma år – 1864 – till Carlsborg. Detta är sista uppgiften om boende på Tålyckan varför backstugan troligen upphörde då.

Nr. 73. Källestorp, under Gunnestorp
När det gäller livslängd är Källestorp raka motsatsen till grannen Husabacke. Källestorp var bebott endast mellan 15-20 år. Första gången det förekommer i h.f.l. är 1862 då det kom en familj från Skattegården, Skånum i Grolanda nämligen Johannes Andersson, född i Gunnestorp den 12/7-1826 och Catharina Johansdotter, född i Öra i maj 1829. Barn: Josefina, född i L. Ambjörntorp den 22/6-1856 Carl Johan, född i Skånum 24/7-1859 Alfrid, född i Jäla 2/10-1862. Hela familjen flyttade till Amerika 1864. Samma, år, 1864, kom från Brismene Johannes Eriksson, född i Kinneved den 27/9-1819 och Maja Stina Andersdotter, född i Slöta den 1/7-1820. Barn: Lena Cajsa, född i Brismene den 8/7-1849 Mathilda Christina, född i Brismene den 2/8-1859. Denna familj flyttade till Gamlarp 1872, därifrån till Nybo backstuga i Hålltorp (nr.6) och sedan till 3/16 mtl. Hålltorp. Den sista familjen som bodde i Källestorp kom från Gamlarp 1872, dit de i sin tur kommit från Smörkulla i Grolanda 1854. Det var Gustaf Johansson, född i Grolanda den 28/9-1823 och Johanna Persdotter, född i Börstig den 30/6-1833. Barn: Johan Fredrik, född i Grolanda den 10/7-1854 Per Alfred, född i Grolanda den 12/11-1857 Frans, född i Grolanda den 5/8-1860 Josefina, född i Jäla den 4/9-1863 Carl Henrik, född i Jäla den 8/9-1867 Adolf Wilhelm, född i Jäla den 22/6-1871 Nathanael, född i Hålltorp den 23/8-1878. Familjen flyttade till Snultebo i Hålltorp (nr.9) i slutet av 1870-talet, troligen 1879. Redan 1880 flyttade de till backstuga under Tolarp (Nybygget nr.42). Dottern Josefina bodde på Tolarpshed (”Johanssons Finas” nr. 46) till sin död 1946. Kvar av boplatsen finns i dag en halft raserad källare vid platsen för den gamla vägen norrut mot Vinterbacken.

Nr. 79. Gamlelycke 2
Gamlelycke kom till på 1830-talet. 1833 kom den första familjen dit, då från St. Gamlarp, till ”Undantag vid St. Gamlarp”. Familjen var Johannes Andreasson, född i Gamlarp den 10/1-1798 och Karin Andersdotter, född i Holmen den 2/4-1801. Barn: Maria, född i Gamlarp den 2/3-1822 Inga Cajsa, född i Gamlarp den 29/7-1825 Adrian, född i Gamlarp den 15/2-1830 Jonas, född i Gamlarp den 24/9-1833 Clara, född i Gamlarp den 12/2-1838 Johanna Lovisa, född i Gamlarp 1844, död den 22/2-1845 Clara Justina, född i Gamlarp den 24/3-1847. Ytterligare en son finns noterad från tiden i St. Gamlarp: Abraham född den 23/6-1828. Johannes föräldrar var Andreas Jonasson, född i Hellestad 1759, död 1817 och Elin Svensdotter, född i Tolarp också 1759, död i Gamlarp den 16/2-1830. Karins föräldrar var Anders Andersson född i Holltorp 1769 och Maria Larsdotter, född i Ambjörntorp 1774. Johannes och Karins barn flyttade i olika omgångar ut och ibland tillbaka igen. Sonen Jonas, noterad som ”döv”, flyttade till Hellestad 1856. Den 3/6-1876 avled Johannes och hustrun Karin avled den 8/1-1877. Kvar blev döttrarna Clara och Clara Justina tills 1880 då de flyttade till ”Backstuga under St.Westerbo”. Denna familj bodde alltså 47 år på Gamlelycke, den längsta boendetiden på torpet. På Gamlelycke fanns två, eller minst två, boplatser. Vi skall se vilka övriga som bodde där. Någon gång under tidiga 1840-talet flyttade Andreas Larsson, född i Brismene den 9/9-1787 och Johanna Jonsdotter, född i Gamlarp den 7/3-1780, till Gamlelycke. Andreas kom som dräng från Jonstorp 1817 och gifte sig med änkan Johanna. De ägde 1/6 mtl. St. Gamlarp. Johanna var dotter till Jon Larsson och Catharina Håkansdotter i St. Gamlarp. Johanna hade tre barn i tidigare äktenskap: Johannes, född den 6/12-1808, fl. till Grolanda 1824, Cajsa, född den 13/1-1811, fl. till Floby 1830, och Anna-Britta, född den 15/11-1812, död den 24/4-1813. Andreas och Johanna fick en gemensam son Lars, född den 19/11 1824. Andreas Larsson dog den 18/11-1852. Johanna flyttade då till sonen Johannes med familj som då bodde i St.Gamlarp. Troligen 1849 kom Anders Fandig till Gamlelycke. Han gifte sig den 11/3-1849 med änkan Maja Stina Johansdotter född i Börstig den 17/1-1817. Anders var ”skräddare från Eriksberg” och de ”Bor på undantag vid St. Gamlarp”, allt enligt Grolanda vigselbok. Med till Gamlelycke var också Maja Stinas barn i tidigare äktenskap Henrik och Claes Gustafsson. Anders och Maja Stinas första son, August, föddes den 24/11-1849. Familjen flyttade till Vinterbacken 1855. Avskedade soldaten Anders Svensson Tjäder bodde också, troligen är bäst att säga, på Gamlelycke. Han står under ”Ibm backstuga” i hfl. Kan det ha funnits ytterligare en stuga på platsen? Tjäder avled den 26/5-1861. Hustrun Catharina flyttade till fattigstugan 1862. Hon bodde där till sin död 1874.

Nr. 87. Gunnestorp, ”Fransa”
Gunnestorp har från början varit en gård. Den låg på gärdet nordväst om Stockabacken ungefär mitt emellan denna och f.d. folkskolan/nuv. församlingsgården. Den ägdes av och var ”frälse under Höverö”. De första boende som finns noterade där var Jonas Persson, född 1722 och hustrun Sigrid Larsdotter, född 1733. Barn: Petter, född 1765 och Karin, född 1769. Vart de tog vägen framgår inte av några uppgifter i arkiven. 1774 kom från Floby Abraham Abrahamsson, född i V.Kleva 1735 och hustrun Maria Andersdotter, född i Floby 1733. Barn: Johannes, född i Floby 1760 Abraham, född i Floby 1768 Anna, född i Floby 1774. Denna familj flyttade tillbaka till Floby 1792 och nästa blev Lars Svensson, född i Grolanda den 10/12-1748 Mertha, Svensdotter, född i Eriksberg 1763. Barn: Andreas, född i Grolanda den 14/5-1781 Sven, född i Jäla den 13/2-1790 Annicka, född i Jäla den 15/12-1792 Johanna, född i Jäla den 16/1-1796. Lars S. avled 1818. Änkan Mertha,avled den 16/10-1838. Yngsta dottern Johanna gifte sig med Andreas Pehrsson, född i Jäla den 27/9-1794. De fick en son, Johannes, född i Gunnestorp den 18/10-1816. Familjen flyttade till Knapagården 1817. Sonen Sven Larsson och hustrun Cajsa Andersdotter, föddi L. Gamlarp den 9/2-1792, bodde i Gunnestorp cirka ett år. 1821 flyttade de till L.Wästerbo och 1823 till Holltorp. Från Höverö kom så 1821 Anders Carlsson, född i Grolanda den 19/4-1793, och hustrun Stina Jonsdotter, född i Grolanda den 2/6-1795. Barn: Carl, född i Gunnestorp den 13/1-1823 Johannes, född i Gunnestorp den 12/7-1826 Maja, född i Gunnestorp den 21/9-1828, död den 9/11-1829, Britta, född i Gunnestorp den 2/9-1830 Lisa, född i Gunnestorp den 3/2-1833 Gustaf, född i Gunnestorp den 24/2-1835. Anders C. var, enligt hfl. ”sjuklig af gikt” och avled den 7/1-1868. Dessförinnan hade dottern Britta, den 1/1-1864, gift sig med drängen Anders Johan Andersson, född i Öra den 7/1-1836. Han kom då från L.Ambjörntorp. Den andra dottern, Lisa, flyttade till Rosendalen den 12/4-1866 och gifte sig där med änkmannen Johannes Svensson, född i Öra den 23/8-1823. Sonen Gustaf, med hustrun Anna Stina Jonsdotter född i Göteve den 3/12-1838, kom 1867 från Floby och står som ”brukare” av Gunnestorp till 1869. Detta år flyttade Gustaf med familj och den då 74-åriga modern Stina till Amerika. Även dottern Britta med mannen Anders Johan emigrerade till Amerika. Samma år, 1869, kom från St.Gamlarp till Gunnestorp Anders Gustaf Jonsson, född i Floby den 30/1-1827 och Maja Stina Andersdotter, född i Jäla den 22/10-1831. Barn: Johan Fredrik, född i Jäla den 18/3-1853 (”Kilo”) Claes Henrik, född i Jäla den 23/4-1856 Clara Christina, född i Jäla den 19/12-1859 Frans, född i Jäla den 1/12-1866. De hade bott både i Jonstorp och Gamlarp. A.G.Jonsson kom från Floby 1857. Fram till och med 1884 står Gunnestorp för 1/2 mtl. med en brukare. I hfl. 1884-1896 är detta 1/2 mtl. uppdelat på två brukare från 1894. Vardera på 1/4 mtl. Den 22/6-1891 avled Anders G. Jonsson. Sonen Johan Fredrik flyttade till Nybacken ”backstuga under Gunnestorp” 1895 (nr.85). Änkan Maja Stina flyttade också till Nybacken 1911. Sonen Claes Henrik hade flyttat till Gökhem redan 1883. Näst yngsta barnet, Clara Christina, gifte sig den 13/10-1891 med Gustaf Alfred Johansson, född i Grolanda den 11/11-1857. Han kom då från Kringelslätten i Grolanda. De bodde på Enehögen i Grolanda till 1894 då de flyttade till Gunnestorp. De fick barnen: Klas Verner Gustafsson, född i Grolanda den 17/8-1892, död 24/6-1984, Frans Oscar, född i Grolanda den 19/8-1893, död den 13/12-1934 Erik Linnar, född i Jäla den 27/4-1895, död den 8/5-1895 Hilda Karolina, född i Jäla den 27/4-1895, död den 11/5-1895 (tvill.) Hilda Adina, född i Jäla den 3/11-1896, död ? Augusta Albertina, född i Jäla den 22/5-1899, död den 16/3-1947 Erik Linnar, född i Jäla den 17/8-1902, död den 3/5-1926. Den yngste, Erik Linnar, vådasköt sig till döds vid jakt. Denna familj brukade det som i dag är Gunnestorp, väster om landsvägen Jäla-Broddarp. Gården byggdes troligen vid delningen 1894. De tre syskonen Klas Verner, Hilda Adina, och Augusta Albertina brukade gården gemensamt i många år. Vi vänder tillbaka till Clara Christinas föräldrahem, det ”gamla” Gunnestorp. Claras yngste broder, Frans, gifte sig den 20/7-1894 med Hulda Laurinia Andersdotter, född i Jäla den 27/7-1876. Hon var dotter till Anders Håkansson och Lisa Johansdotter. De ägde och bodde på flera gårdar i Jäla bl.a. Tolarp, Stockabacken m.fl. Frans och Hulda fick många barn: Alma Maria Elisabet, född den 24/2-1895, till Grolanda 1928, Karl Henrik, född den 21/1-1899, död den 8/7-1899, Ejnar Alexius, född den 21/6-1900, till Slöta 1924, Ida Josefina, född den 16/6-1903, till Grolanda 1924, Gustav Sigvard, född den 26/2-1906 Sigurd Birger Elias, född den 15/10-1908, till Mularp 1930, Elsa Hildur Lavinia, född den 4/3-1911, till Skövde 1932, Sven Gunnar Bertil, född den 3/6-1913, död 25/8-1918, SigneJulia Viola, född den 9/8-1918. till Kölaby 1932. Anm. Huldas äldste broder var Johan Alfred Andersson, ”Alfred i Stockabacken” fader till fjärdingsmannen och auktionisten Elias Johansson Stockabacken. Hulda och Frans bodde, med sonen Gustav, i den lilla stugan öster om landsvägen. Ett mindre uthus hörde också dit. Hulda tillverkade julgranskarameller och annat småpynt som hon sedan gick omkring och sålde i bygden. Frans hjälpte på äldre dar grannar och andra med vedhuggning och liknande dagsverksarbeten. Hulda avled den 3/7-1940och Frans den27/9-1942. Gustav levde blott ca. två och ett halvt år efter fadern. Han avled den 22/1-1945 endast 39 år gammal. Han försörjde sig med olika arbeten framförallt skogsarbete under krigsåren i slutet av 30- och början av 1940-talet. Var stugan en rest av den gamla gården eller byggdes eller flyttades den när marken såldes till granngården Stockabacken? Enligt den gamla ek. kartan låg gården betydligt längre från vägen än vad den lilla stugan gjorde varför man kan anta att den helt enkelt flyttades den biten.. Både stugan och uthuset revs kort efter Gustavs död.

Nr. 90. Sandtorp
När det gäller Sandtorp infinner sig ett frågetecken nämligen om ”Sandtorp, torp under L.Hallagården” är samma ställe som tidigare ”Intägt vid L.Hallagården”? Det kan mycket väl vara så eftersom intägten finns med från början av 1800-talet och så att säga avlöses av Sandtorp. Vi väljer att redovisa de som bodde på intägten även om detta inte skulle vara samma ställe. Men mycket tyder dock på det. Den förste boende på ”Lilla Hallagården intägt” var avskedade soldaten Erik Frid, född i Knapagården den 27/3-1778 och Mertha Arfvidsdotter, född i Gökhem, den 31/11-1786. Barn: Johannes, född i Pipenhus den 9/10-1813. Frid var soldat för Ambjörntorp 1804-1812. Han bodde dock tydligen inte i soldattorpet (Husabacke, nr.72) mer än två år, eftersom han enligt hfl. flyttade till Husabacke först 1816 och därefter till Grolanda 1818. Vidare bodde på intägten Lars Jansson, född i Skattegården den 3/11-1753 och Britta Andersdotter, född 1760. Lars avled den 21/11-1827 och Britta den 7/9-1828. Intägten står nu som ”nyligen köpt af Johannes Larsson i Skattegården”. Han flyttade dit med familjen 1829. Johannes Larsson, född i Frälsegården den 29/7-1795 och Britta Andersdotter, född i Kyrkebol den 6/6-1793. Barn: Anders, född i Nohlgården den 5/1-1825 Lisa, född i Skattegården den 31/5-1827 Gustaf, född i Skattegården den 21/10-1829 Cajsa, född i Hallagården den 23/12-1833, död den 28/2-1838 Johanna, född i Hallagården den 22/1-1837, död den 21/4-1838, Johanna, född i Hallagården den 12/1-1839 Clara, född i Hallagården den 20/3-1843. 1850 flyttade Johannes med familj till Ramsbergs intäkt. Från Od kom sedan 1851 torparen Lars Andersson, född i Jäla den 25/9-1824 och Maria Stina Olausdotter, född den 30/8-1824. Barn: Anna Cajsa, född den 27/11-1848 Johanna Charlotta, född den 11/7-1851, död den 14/6-1852, Johanna Sofia, född den 14/6-1853. Familjen flyttade till Eriksberg 1854. Först nu står ”Sandtorp, torp under L.Hallagården” i hfl. Den förste boende där var ”Torparen afsked. soldaten Josef Sand.” Därav troligen namnet. Familjen bestod av Josef Sand, född i Od den 16/10-1818 och Maria Bengtsdotter, född i Grolanda den 7/3-1811. Barn: August, född i Jäla den 9/2-1846 Frans Johan född i Jäla den 3/2-1848 Claes, född i Jäla den 22/11-1856, död den 18/3-1873. Josef avled den 18/12-1878. Änkan Maria bodde sedan som ”inhyses” till sin död den 15/1-1887. Av sönerna avled August den 18/2-1893 och samma år flyttade Frans Johan (”Sanna-Frans”) till Thorbo backstuga (nr 61) som ”Husägare”. Detta är sista uppgiften om Sandtorp.

Nr. 105. Björkelund
Björkelund ligger vid ”Gamlarpsvägen” mitt emot ”Nybacken under Stockabacken” (nr. 85). Anledningen till att det inte finns med förrän i slutet av den här uppställningen är att Björkelund varit fritidsställe under många år och vi har inte tagit med sådana som så att säga varit i aktivt bruk. De senare åren har dock huset stått närmast oanvänt och därmed förfallit. 1998 köptes det av Hans-Åke Eliasson och är planerat att rivas. Björkelund går därmed till historien och därför har vi tagit med det vid kompletteringen i slutet av inventeringen. Björkelund har från början varit boställe för skomakaren Sanfrid Krans och hans familj. Sanfrid var son till soldaten för rusthåll no. 106 Sunnagården Vestgöta regemente, Gustaf Krans som bodde med familjen på soldattorpet Orralyckan7 _(nr.27) från 1864 och Kyrkheden (nr. 28) under St.Hallagården från 1885. 1889 gifte sig Sanfrid och bosatte sig i Storegården där han blev skomakare och där också första barnet föddes. 1892 flyttade familjen till det nybyggda Björkelund där de sedan kom att stanna kvar. Familjen bestod av: Johan Sanfrid Krans, född i Jäla 11/11-1867 Selma Olivia Svensdotter, född i Eriksberg den 20/8-1866 Barn: Anna Viktoria, född i Jäla den 5/11-1889 Erik Einar, född i Jäla den 31/5-1893 Birger Kornelius, född i Jäla den 31/5-1896 Edla Ragnhild Ingeborg, född i Jäla den 16/2-1901 Märta Valborg Sylvia, född i Jäla den 21/2-1905. Av barnen flyttade Anna Viktoria (gift Kjell) till Eriksberg. Einar gifte sig 25/2-1916 med Signe Magnusson från Hulegården och bosatte sig på Backen. Birger gifte sig 14/3-1924 med Hildur Börjesson från Sunnagården. Han avled i Sunnagården 23/11-1940 varefter övriga familjen flyttade till Knapagården. Ragnhild och Valborg slutligen flyttade båda efterhand till Falköping där de kom att stanna. Sanfrid. avled den 27/7-1941 och Selma den 14/7-1949. Selma levde de sista åren på Vilskegården varför Björkelund stod tomt en tid. 1947 flyttade Viktor Olsson född i Waltham USA den 3/8-1891 och hans hustru Ester Maria Nyström född i Arby Kalmar län 12/1-1896 dit. De hade bott i Lunnen Hålltorp men avyttrat detta 1946. 1948 flyttade de till Falköping och sedan dess har Björkelund varit fritidsställe under alla år men utan permanent boende.