1955
Ambjörntorp Stora 2:4, Jäla
23,5 ha, 7 åker, 16,5 skog mm.
Tax. 16.000 (12.600, 3.400).
Till släkten 1903, förv. 1935
Äg.lantbr. Johan o. Elsa Andersson
Barn: Henry, Gunvor.

2017
Stora Ambjörnstorp 2:4+2:5
Gårdshistoria:
B. Karl Johan, halv sysk. Henning Robert, Gustaf Emil, Aron Gottfrid, Johan August
Äg. Karl Johan Andersson
Äg. Johan August o Elsa Dorotea Andersson
Barn: Henry, Gunvor
Äg. Henry Andersson

BILDER