1955
Gamlarp, Lilla 2:2, Jäla
22 ha, 6,5 åker, 15,5 skog mm
Tax. 12.600 (9.000, 3.600)
Förvärvad 1931.Trä, 1880
3 rum, 1 kök, 1 hall.
Omb o rest.1940. ,
El, v, avl
Ekonomibyggn., trä, 1906 för
2 hästar o. 7 nötkr.
Äg. Einar o Estrid Svensson
Barn: Eivor, Barbro

2017
Gamlarp 1:10, Jäla
Gårdshistoria:(i släktens ägo sedan 1700-talet)
Sven Andersson o Klara Svärd
Barn. Einar, Ida Paulina, Berta i Tolarp (Sven Gustavssons mor i Tolarp)
Einar o Estrid Svensson
Barn. Ejvor, Barbro
Olle o Ejvor Claesson
Barn. Claes, Lena
Äg. Claes Claesson, (Claes morfars föräldragård)

BILDER