1955
Ambjörntorp Lilla 1:3 mfl Jäla
42,2 ha, 14 åker, 28,2 skog mm.
Tax.30.600 (25.300, 5.300).
fr. 1854, förv. 1914 o. 1951
Äg. lantbr. Robert o. Ruth Gustafsson samt sonen
lantbr.Yngve o. Karin Gustafsson
barn. Gunnel, Birgitta, Solveig

2017
Lilla Ambjörnstorp 1:4
Gårdshistoria:
Gunnar o. Astrid Bengtsson
Barn: Margareta, Barbro
Äg. Margareta o. Per Oskarsson
Barn: Magnus, Henrik

BILDER