1955
43,2 ha, 15 åker, 28,2 skog mm
Tax. 30.600 (24.800, 5.800)
Till släkten omkr. 1870, förv. 1915.
Äg. lantbr. Nils o. Ellen Johansson
Barn. sven, Gunnar, Lars

2017
Gårdshistoria:
Johan Gustav Lundgren o. Johanna Svensdotter
Barn Emilia Kristina, Ellen Elisabet
Ellen o Nils Johansson
Barn: Sven, Gunnar, Lars
Lars o. Ingegerd Nilsson
Barn: Ingalill
Äg: Ingalill Walerius mfl.

BILDER