1955
Bondegården 7:2, Jäla
36 ha,11 ha åkr, 25 ha skog mm.
Tax. 22.000 (21.200, 800).
Till släkten 1919, förvärvad 1953.
Trä omkr.1870, 2 läg., 2 kök, 2 hallar
Rest. 1938, mod.1941. El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn. trä, 1907, för 1 häst o. 14 nötkr.
Äg. Lantbr. Evert o. Gunborg Gustafsson
Barn: Inger, Ann-Marie

2017
Jäla 7:2, Bondegården
Gårdshistoria:
Sven-Olof o Gunilla Andersson
Barn: Angelica, Rickard, Sebastian
Äg: Rickard Andersson

BILDER