1955
Bondegården 7:3, Jäla
43,5 ha, 10 åker, 33,5 skog mm.
Tax. 21.600 (21.100, 500)
Släktgård fr. 1869, 3 rum, 1 kök. El
Ekonomibyggn. trä, omkr.1869, för 2 hästar
o. 15 nötkr.
Äg. syskonen Arnold o. Edit Gustavsson

2017
Jäla 6:6 Bondegården
Gårdshistoria:
Stefan o. Catrin Andersson
Barn. Joakim, Peter, Fredrik, Robert
Äg: Maria Lundström

BILDER