1955
Habblarp Sunnagården 2:3 Jäla
30 ha,11 åker, 19 skog mm
Tax. 20.100 (19.600, 500)
Till släkten 1888, förvärvad 1950.
Trä, 1928. 5 rum, 1 kök, 1 hall.
Rest. o. mod. 1950.
El, v, avl, cv, vv.
Stall, trä, omkr.1900, för 2 hästar,
ladug., trä, 1909, för 9 nötkr.
Äg. lantbr. Bertil o. Margit Andersson
Barn: Berit

2017
Gårdshistoria:
Anders o Maria Johansson
Barn: Edvin, Alma(mor t. Gerhard Franzén), Emma, Karl, Emil (far t. Bertil), Ellen
Syskonen Emma o Karl
Arr. senare Äg. Bertil o Margit Andersson
Barn: Berit, Britt-Marie
Äg. Britt-Marie Jenndahl
Barn: Emil, Albin
Hyresgäst. Emil o Lina Ljusarve
Barn: Maja

 

BILDER