1955
Habblarp Sunnagården 2:2 Jäla
46,2 ha, 21,5 åker, 24,7 skog mm
Tax. 35.400 (33.300, 2.100)
Till släkten 1889, förvärvad 1941.
Trä, 1893, 5 rum, 1 kök, 1 hallar.
Omb. o. mod.1951. El, v, avl,
cv, vv, wc, badr.
Bost.hus. trä 1920,
4 rum, 1 kök, 1 hall. Mod.1944-45.
El, v, avl.
Ekonomibyggn., trä, omkr.1890,
för 4 hästar o. 22 nötkr.
Äg.lantbr. Erik o. Ella Börjesson
Barn: Ing-Britt, Ingemar, Marianne

2017
Gårdshistoria:
Börje o Maria Andreasson
Barn: Henrik Rickard f. 1861
Henrik Rickard. o Emma Kristina Börjesson
Barn:Hildur Maria, Torsten Sigfrid, Sigrid Ingeborg, Gunnar Birger, Erik,
Ingrid (gift m Paul i Kyrkebyn) Arvid Rickard.
Börje, Linnar (Rolf Börjessons far)
Bror Rickard Walter,(far t. Erna Fredriksson Slöta), Alfhild Dorotea
Erik o Ella Börjesson
Barn: Ingbritt, Ingemar, Marianne
Marianne o Paul Billman
Många hyresgäster genom åren.
Martin Blom
Äg. Albin Jenndahl o Louise Fränberg
Barn: Alice

 

BILDER