1955
Gamlarp, Stora 1:4 mfl, Jäla
55,5 ha åker, 5 åker, 50,5 skog mm.
Tax. 20.200 (13.200, 7.000)
Släktgård fr.1810. förv.1952
Trä, 1890 3 rum, 1 kök,
El. Ekonomibyggn., trä, 1926
För 3 hästar o. 8 nötkr.
Äg. Lantbr Einar o Estrid Svensson
Barn: Eivor, Barbro

2017
Gamlarp 1:10 Jäla
Gårdshistoria:
Karl Henriksson o Anna Alexandersdtr.
Barn. Estrid, Sigrid, Artur, Svea
Einar o Estrid Svensson
Barn. Vera, Ejvor, Barbro
Olle o Ejvor Claesson
Barn. Claes, Lena
Äg. Claes Claesson

BILDER