1955
Habblarp Skattegården 1:3, Jäla
20.3 ha, 9 åker, 11,3 skog mm
Tax. 15.000 (14.000, 1.000)
Till släkten 1895, förvärvad 1941.
Trä, omkring 1900, 3 rum, 1 kök.
El.
Ekonomibyggn., trä, omkr. 1900
för 2 hästar o. 9 nötkr.
Äg.lantbr. Gunnar o. Julia Johansson
Barn: Uno

2017
Gårdshistoria:
Julia Johansson
Äg. Lena o Torbjörn Larsson

 

BILDER