1955

86.7 ha (30 åker, 56.7 skog mm)
Tax. 43.200 (40400,2.800)
Förvärvad 1938.
Trä, 1862, 2 rum, 1 kök. El.
Ekonomibyggn., trä, 1907, för 11 hästar o. 26 nötkr.
Äg.lantbr. Harald o Thyra Josefsson
Barn. Manne

2017
Gårdshistoria:

Josef o Cajsa Larsson (äg 1866)
Barn:Anna Charlotta, Carl August, Claes, Johan Alfred, Levin
Levin o Augusta Josefsson
Barn: Rickard(gift m Elmie i Korsg.)
Anna (gift m Erik i Ramsberg)
Wildander, Hilda, Gerda,
Elin (gift m Elias i Stockabacka)
Gottfrid( gift m Märta i Skattegården)
Einar (gift m Gunborg, Elmies syster-
dotter i Korsg. )
Harald (gift m Tyra i Hålltorp)
Harald o Tyra Josefsson
Barn: Manne
Äg.lantbr. Manne Josefsson

BILDER