1955
Hulegården 1:6, Backen, Jäla
16,5 ha, 7 åker, 9,5 skog mm
Tax 12.600 (11.100, 1.500).
Förvärvad 1928.
Trä 1935, 3 rum, 1 kök, 1 hall.
El. Stall, trä, 1944, för 2 hästar,
Ladug., trä, 1928, för 9 nötkr.
Äg: lantbr. Einar o Signe Krantz
Barn: Greta, Gösta, Härold, Gunnar.

2017
Jäla 1:6 Backen
Gårdshistoria:
Ejnar o Signe Krans
Barn: Greta (gift m Sigvard i Hålltorp), Gösta, Herold, Gunnar
Äg: Joakim Kranz o. Gunilla
Barn: Sara

 

BILDER