1955
Holmen 1:4, 1:5 Jäla
33,3 ha, 13 åker, 20,3 skog mm.
Tax. 23.900 (18.600, 5.300)
Släktgård fr. 1850 förv. 1946.
Äg. Lantbr Gösta o. Elly Lundgren
Barn: Birgitta

2017
Jäla Holmen 1:4, 1:5
Gårdshistoria:
Äg. Lantbr Gösta o. Elly Lundgren
Barn: Birgitta, ?
Äg. Tomas Svensson

 

BILDER