1955
Hallagården 8:9, Nyborg Jäla
3719 kvm, Tax. 10.300 (1.900, 8.400)
Förvärvad 1939.Trä, revet., 1925,
2 läg., 7 rum, 2 kök, 2 hallar.
El, v, avl, cv, vv, wc, badr.
1 läg. Disp. av
åkeriäg. Carl Gustafsson.
Äg. åkeriäg. Gunnar o. Elsa Fredriksson
Barn: Elvy, Stig-Olof, Sten-Åke

2017
Jäla 8:9 Nyborg
Åkeriet bytte ägare år?
Gårdshistoria:
Carl o Ellen Gustafsson
Barn: Gertrud, Dagmar, Linnea
Gunnar o Elsa Fredriksson
Barn: Elvy, Stig-Olof, Sten-Åke
Äg:Stig-Olof o Gun-Britt Fredriksson
Barn: Helena, Annika, Sandra

 

BILDER