1955
Hallagården 8:4 mfl, Jäla Mejeri, Jäla
19.260 kvm.
Tax. 44.000 (2.000, 42.000)
Förvärvad 1936.
Trä o. sten, 1906, inr.
1 bost.läg. om 7 rum, 1 kök, 1 hall
Samt 1 mejerilokal, 1 ostlager, 1 kärnrum
Omb. 1933, mod. 1936, rest. 1939.
El, v, avl, cv,vv,wc,badr.
Mejeriet har 4 anställda.
Mejeriförest. Gustaf o. Kerstin Gustavsson
Barn: Leif
Äg. Mejeriäg. Gustav o. Tora Leijon
Barn: Per, Claes.

2017
Jäla 8:4 (frånstyckat från Hulegården)
Mejeriet lades ner 1968
Gårdshistoria:
Gustav o. Tora Leijon
Barn: Per, Claes
Leif Blomster
Eto Mustonen
Glenn Nilsson
Elof o Stina Johansson
DanAxel o Renee Hägg
Äg: Jonas Sörgel
Brann ner till grunden 2016.

 

BILDER