1955
Hallagården 8:3 mfl, Jäla
2.653 kvm.
Tax. 10.000 (1.000, 9000).
Förvärvad 1937.
Trä, 1937, 2 rum, 1 kök, 1 hall.
Mod. 1945, omb. o. rest. 1953.
El, v, avl, cv, vv, wc, badr.
Verkstadsbyggn., sten, 1953,
inr. 1 verkstadslokal, 1 maskinhall,
1 affärs- o. skyltningslokal samt 1 lagerlokal.
El, v, avl, cv,
Firma: Jäla Maskin- o. Motorverkstad
Äg. Verkstadsäg. Walter o. Märta Johansson
Barn: Irene, Magnus, Ann-Britt, Bengt

2017
Jäla 1:10, 8:10
Frånstyckat 1937 (Huset byggdes av då 22-årige Valter)
Gårdshistoria:
Valter (se ovan) o. Märta Johansson
Barn: Irene, Magnus, Ann-Britt, Bengt
Bengt o Magnus Olofsson
Hyresgäst: Märta Johansson
Bror Fransson (1989)
Mikael Olsson
Äg. Ulrik Eriksson Anette Olsson
Brann ner till grunden den 16 januari 2013.

 

BILDER