1955
Gamlarp, Lilla 2:3 mfl Jäla
35,5 ha, 8 åker, 27,5 skog mm
Tax. 18.200(13.800, 4.400)
Till släkten 1907, förvärvad
1934. Trä, omkr.1850
3 rum, 1 kök, 1 hall. Rest.1952.El.
Ekonomibyggn. Trä 1929 för 3 hästar
o. 15 nötkreatur.
Äg. Lantbr. Arvid Lundgren mfl

2017
Gamlarp 3:1
Gårdshistoria:
Gustav o Ester Lundgren
Barn. Gerda, (se 1:5), Elsa, Karl Hilmer , Signe, Arvid, Gunnar, Hanna Astrid
Arvid Lundgren
Äg. Bengt Gustås

BILDER