Välkommen till Jäla

den bästa platsen i väla

Kategori: Gårdarna i Jäla (sida 3 av 3)

Stora Ambjörntorp 2:4 + 2:5

1955
Ambjörntorp Stora 2:4, Jäla
23,5 ha, 7 åker, 16,5 skog mm.
Tax. 16.000 (12.600, 3.400).
Till släkten 1903, förv. 1935
Äg.lantbr. Johan o. Elsa Andersson
Barn: Henry, Gunvor.

2017
Stora Ambjörnstorp 2:4+2:5
Gårdshistoria:
B. Karl Johan, halv sysk. Henning Robert, Gustaf Emil, Aron Gottfrid, Johan August
Äg. Karl Johan Andersson
Äg. Johan August o Elsa Dorotea Andersson
Barn: Henry, Gunvor
Äg. Henry Andersson

BILDER


Stora Ambjörntorp 2:2

1955
Ambjörntorp Stora 2:2, Jäla
41,3 ha, 15 åker, 26,3 skog mm.
Tax. 30.200 (25.100, 5.100)
Släktg¨ård fr. 1850, förv. 1936.
Äg. lantbr. Gunnar o. Ebba Karlsson
Barn. Marianne, Uno, Göte, Anders

2017
Ambjörnstorp Stora 2:2
Gårdshistoria:
Karl Leander o Selma Kristina Andersson
Barn: Erik Ragnar, Rickard Herbert, Gunnar
Gunnar o. Ebba (fr Hallag.) Karlsson
Barn: Marianne, Uno, Göte, Anders
Äg. Stig o. Astrid Jönsson
Barn: Tomas, Anette
Tomas o. Agneta Fürst
Barn: Mikael, Magnus

BILDER


Lilla Ambjörntorp 1:4

1955
Ambjörntorp Lilla 1:3 mfl Jäla
42,2 ha, 14 åker, 28,2 skog mm.
Tax.30.600 (25.300, 5.300).
fr. 1854, förv. 1914 o. 1951
Äg. lantbr. Robert o. Ruth Gustafsson samt sonen
lantbr.Yngve o. Karin Gustafsson
barn. Gunnel, Birgitta, Solveig

2017
Lilla Ambjörnstorp 1:4
Gårdshistoria:
Gunnar o. Astrid Bengtsson
Barn: Margareta, Barbro
Äg. Margareta o. Per Oskarsson
Barn: Magnus, Henrik

BILDER


Tolarp 1:2

1955
52,3 ha,30 åker,22,3 skog mm
Tax. 42,400 (40,800, 1,600)
Äg. Häradsdommare Johan o. Emelia Persson
Barn: Edit, Astrid, Erik, Anna, Lennart, Ragnar

2017
Gårdshistoria:
Johan o. Emelia Persson
Barn: Edit, Astrid, Erik, Anna, Lennart, Ragnar
Ragnar o Anna-Greta Persson
Barn: Annelie, Jan
Äg: Henrik Hallin

 

BILDER


Stora Hallagården 6:1 B

1955

Hallagården Stora 6:1 B mfl, Jäla
32 ha, 10 åker, 22 skog mm.
Tax. 19.400 (17.600, 1.800)
Till släkten 1910, förvärvad 1945.
Trä, omkr.1910, 2 läg. 5 rum, 2 kök, 2 hallar.
Omb.o mod. 1946.
El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn., trä, 1910,
för 1 häst o. 12 nötkr.
Äg. Lantbr. Sven o. Sara Karlsson
Barn: Inga-Lill

2017

Gårdshistoria:
Karl o. Josefina Andersson (Köpt av staten 1896)
Barn; Hulda, Ida (gift m Evert i Bondegården)
Oskar, Ellen, Anna(se ned.)(Skifte 1914)
Oskar Georg o. Anna Emilia Karlsson
Barn: Göran , Astrid (Hallanda), Sara
Sven o. Sara Karlsson
Barn: Ingalill, Kent
Kent o. Marie-Louise Karlsson
Barn: Åsa, Niklas
Äg. Niklas o Jenny Bäck
Barn: Alva, Agnes
(Niklas farmors fars föräldragård)

 

BILDER


Skattegården 1:2

1955

35 ha,15 åker,20 skog mm
Tax. 24.600 (22.900, 1.700)
Till släkten 1938.
Trä, 1884, 4 rum, 1 kök, 2 hallar.
Omb. o. mod.1945.
El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn., sten o.trä, 1916, för
3 hästar o. 12 nötkr.
Äg.lantbr. Gottfrid Josefssons stbh.
Fru Märta Josefsson
Barn: Erland, Irene, Lennart

2017

Gårdshistoria:
Gottfrid o Märta Josefsson
Barn: Erland, Irene, Lennart
Irenes dotter Kristina
Äg.Lennart Josefsson o Irene Josefsson
Arr. Kristina Josefsson o Stefan Ekman
Barn: Sandra, Frida

BILDER


Habblarp 4:1, Frälsegården

1955

86.7 ha (30 åker, 56.7 skog mm)
Tax. 43.200 (40400,2.800)
Förvärvad 1938.
Trä, 1862, 2 rum, 1 kök. El.
Ekonomibyggn., trä, 1907, för 11 hästar o. 26 nötkr.
Äg.lantbr. Harald o Thyra Josefsson
Barn. Manne

2017
Gårdshistoria:

Josef o Cajsa Larsson (äg 1866)
Barn:Anna Charlotta, Carl August, Claes, Johan Alfred, Levin
Levin o Augusta Josefsson
Barn: Rickard(gift m Elmie i Korsg.)
Anna (gift m Erik i Ramsberg)
Wildander, Hilda, Gerda,
Elin (gift m Elias i Stockabacka)
Gottfrid( gift m Märta i Skattegården)
Einar (gift m Gunborg, Elmies syster-
dotter i Korsg. )
Harald (gift m Tyra i Hålltorp)
Harald o Tyra Josefsson
Barn: Manne
Äg.lantbr. Manne Josefsson

BILDER


Lilla Ambjörntorp 1:2

1955
43,2 ha, 15 åker, 28,2 skog mm
Tax. 30.600 (24.800, 5.800)
Till släkten omkr. 1870, förv. 1915.
Äg. lantbr. Nils o. Ellen Johansson
Barn. sven, Gunnar, Lars

2017
Gårdshistoria:
Johan Gustav Lundgren o. Johanna Svensdotter
Barn Emilia Kristina, Ellen Elisabet
Ellen o Nils Johansson
Barn: Sven, Gunnar, Lars
Lars o. Ingegerd Nilsson
Barn: Ingalill
Äg: Ingalill Walerius mfl.

BILDER


Gamlarp 3:1

1955
Gamlarp, Lilla 2:3 mfl Jäla
35,5 ha, 8 åker, 27,5 skog mm
Tax. 18.200(13.800, 4.400)
Till släkten 1907, förvärvad
1934. Trä, omkr.1850
3 rum, 1 kök, 1 hall. Rest.1952.El.
Ekonomibyggn. Trä 1929 för 3 hästar
o. 15 nötkreatur.
Äg. Lantbr. Arvid Lundgren mfl

2017
Gamlarp 3:1
Gårdshistoria:
Gustav o Ester Lundgren
Barn. Gerda, (se 1:5), Elsa, Karl Hilmer , Signe, Arvid, Gunnar, Hanna Astrid
Arvid Lundgren
Äg. Bengt Gustås

BILDER


Nyare inlägg