Välkommen till Jäla

den bästa platsen i väla

Kategori: Habblarps rote

Sunnagården 2:5

1955
Habblarp Sunnagården 2:5 Jäla
14,2 ha,6 åker, 8,2 skog mm
Tax. 10.600 (10.400, 200)
Förvärvad 1947. Trä, 1898,
3 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1951. El.
Ekonomibyggn. trä, omkr. 1898
för 1 häst o. 5 nötkr.
Äg. lantbr. Gerhard o. Alva Fransson.

2017
Gårdshistoria:
Johan o Alma Fransson (se Sunnagården 2:3)
Barn:Elna, Gerhard, Tyra
Gerhard o Alvina Fransson
Alva Fransson
Äg. Christer Blom o Annika Strindgård

 

BILDER


Sunnagården 2:6

1955
Habblarp Sunnagården 2:6 Jäla
11,8 ha, 7 åker, 4,8 skog mm
Tax. 11.200 (10.800, 400)
Till släkten 1883, förvärvad 1939,
2 läg., 5 rum, 2 kök, 2 hallar.Rest. 1948
El, avl,cv.
Ekonomibyggn. trä o. sten, 1928,
För 3 hästar o. 10 nötkr.
Arr. Erik o. Sally Andersson
Barn: Uno
Äg. lantbr. Witalis o. Jenny Karlsson
Barn: Sally

2017
Gårdshistoria:
Karl August o Klara Kristina Josefsson
Barn:Witalis, Augusta Maria, Hulda Paulina, Hilma Olivia
Witalis o. Jenny Karlsson
Barn: Sally
Arr.Sally o Erik Andersson
Barn:
Sven Lundgren
Liselott o Kaj Sellén Andersson
Äg. Annika Strindgård o Christer Blom
Barn: Martin

BILDER


Sunnagården 2:3

1955
Habblarp Sunnagården 2:3 Jäla
30 ha,11 åker, 19 skog mm
Tax. 20.100 (19.600, 500)
Till släkten 1888, förvärvad 1950.
Trä, 1928. 5 rum, 1 kök, 1 hall.
Rest. o. mod. 1950.
El, v, avl, cv, vv.
Stall, trä, omkr.1900, för 2 hästar,
ladug., trä, 1909, för 9 nötkr.
Äg. lantbr. Bertil o. Margit Andersson
Barn: Berit

2017
Gårdshistoria:
Anders o Maria Johansson
Barn: Edvin, Alma(mor t. Gerhard Franzén), Emma, Karl, Emil (far t. Bertil), Ellen
Syskonen Emma o Karl
Arr. senare Äg. Bertil o Margit Andersson
Barn: Berit, Britt-Marie
Äg. Britt-Marie Jenndahl
Barn: Emil, Albin
Hyresgäst. Emil o Lina Ljusarve
Barn: Maja

 

BILDER


Sunnagården 2:2

1955
Habblarp Sunnagården 2:2 Jäla
46,2 ha, 21,5 åker, 24,7 skog mm
Tax. 35.400 (33.300, 2.100)
Till släkten 1889, förvärvad 1941.
Trä, 1893, 5 rum, 1 kök, 1 hallar.
Omb. o. mod.1951. El, v, avl,
cv, vv, wc, badr.
Bost.hus. trä 1920,
4 rum, 1 kök, 1 hall. Mod.1944-45.
El, v, avl.
Ekonomibyggn., trä, omkr.1890,
för 4 hästar o. 22 nötkr.
Äg.lantbr. Erik o. Ella Börjesson
Barn: Ing-Britt, Ingemar, Marianne

2017
Gårdshistoria:
Börje o Maria Andreasson
Barn: Henrik Rickard f. 1861
Henrik Rickard. o Emma Kristina Börjesson
Barn:Hildur Maria, Torsten Sigfrid, Sigrid Ingeborg, Gunnar Birger, Erik,
Ingrid (gift m Paul i Kyrkebyn) Arvid Rickard.
Börje, Linnar (Rolf Börjessons far)
Bror Rickard Walter,(far t. Erna Fredriksson Slöta), Alfhild Dorotea
Erik o Ella Börjesson
Barn: Ingbritt, Ingemar, Marianne
Marianne o Paul Billman
Många hyresgäster genom åren.
Martin Blom
Äg. Albin Jenndahl o Louise Fränberg
Barn: Alice

 

BILDER


Skattegården 1:3

1955
Habblarp Skattegården 1:3, Jäla
20.3 ha, 9 åker, 11,3 skog mm
Tax. 15.000 (14.000, 1.000)
Till släkten 1895, förvärvad 1941.
Trä, omkring 1900, 3 rum, 1 kök.
El.
Ekonomibyggn., trä, omkr. 1900
för 2 hästar o. 9 nötkr.
Äg.lantbr. Gunnar o. Julia Johansson
Barn: Uno

2017
Gårdshistoria:
Julia Johansson
Äg. Lena o Torbjörn Larsson

 

BILDER


Skattegården 1:4

1955
Habblarp Skattegården1:4 Jäla
19,2 ha,10 åker, 9,2 skog mm
Tax. 15.800 (15.300, 500)
Förvärvad 1913.
Trä, 1932, 2läg., 5 rum, 2 kök, 2 hallar.
Rest.1951. El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn., trä, 1913, för 3 hästar o. 8 nötkr.
Arr. Holger o Lisa Johansson
Barn:Ove, Rune
Äg.lantbr. Klas o Ellen Johansson
Barn: Sigvard, Holger

2017
Gårdshistoria:
Klas o Ellen Johansson
Barn: Sigvard, Holger
Holger o Lisa Johansson
Barn: Ove, Rune
Oves dotter Lena
Äg.lantbr. Lena o Torbjörn Larsson
Barn: Johan, Jenny, Malin

 

BILDER


Skattegården 1:2

1955

35 ha,15 åker,20 skog mm
Tax. 24.600 (22.900, 1.700)
Till släkten 1938.
Trä, 1884, 4 rum, 1 kök, 2 hallar.
Omb. o. mod.1945.
El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn., sten o.trä, 1916, för
3 hästar o. 12 nötkr.
Äg.lantbr. Gottfrid Josefssons stbh.
Fru Märta Josefsson
Barn: Erland, Irene, Lennart

2017

Gårdshistoria:
Gottfrid o Märta Josefsson
Barn: Erland, Irene, Lennart
Irenes dotter Kristina
Äg.Lennart Josefsson o Irene Josefsson
Arr. Kristina Josefsson o Stefan Ekman
Barn: Sandra, Frida

BILDER


Habblarp 4:1, Frälsegården

1955

86.7 ha (30 åker, 56.7 skog mm)
Tax. 43.200 (40400,2.800)
Förvärvad 1938.
Trä, 1862, 2 rum, 1 kök. El.
Ekonomibyggn., trä, 1907, för 11 hästar o. 26 nötkr.
Äg.lantbr. Harald o Thyra Josefsson
Barn. Manne

2017
Gårdshistoria:

Josef o Cajsa Larsson (äg 1866)
Barn:Anna Charlotta, Carl August, Claes, Johan Alfred, Levin
Levin o Augusta Josefsson
Barn: Rickard(gift m Elmie i Korsg.)
Anna (gift m Erik i Ramsberg)
Wildander, Hilda, Gerda,
Elin (gift m Elias i Stockabacka)
Gottfrid( gift m Märta i Skattegården)
Einar (gift m Gunborg, Elmies syster-
dotter i Korsg. )
Harald (gift m Tyra i Hålltorp)
Harald o Tyra Josefsson
Barn: Manne
Äg.lantbr. Manne Josefsson

BILDER