Välkommen till Jäla

den bästa platsen i väla

Kategori: By rote

Hallagården 8:2

1955
Hallagården 8:2 mfl, Jäla
37,1 ha 12 åker, 25,1 skog mm.
Tax. 26.400 (22.900, 3.500)
Till släkten omkr. 1880, förvärvad 1951.
Trä, 1914, 2 läg., 5 rum, 2 kök, 2 hallar.
Mod. 1938, renov. 1952.
El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn., sten o. trä, 1917
för 3 hästar o. 14 nötkr.
Renov. 1953.
Äg. Hugo o. Disa Johansson
Barn: Håkan, Gunnel, Conny

2017
Jäla 8:11, Hallagården
Gårdshistoria:
Jan o. Anna Kajsa Andersson
Barn: Karl, Nils, Hanna, Ester
Karl o. Selma Jansson
Barn: Hilding, Signe, Ingeborg, Erik, Linnar, Disa
Disa o. Hugo Johansson
Barn: Håkan, Gunnel, Conny, Ingela
Äg: Conny o. Ingvor Johansson
Barn: Peter, Claes, Anna-Karin
(Connys mofars föräldragård)

 

BILDER


Hallagården 8:3

1955
Hallagården 8:3, Jäla
28,7 ha, 12 åker, 16,7 skog mm
Tax. 25.000 (24.000, 1.000)
Släktgård fr. 1850
Förvärvad 1946.
Trä, 1923, 6 rum, 1 kök, 2 hallar.
Rest. 1949.
El, v, avl.
Ekonomibyggn. sten o. trä 1915 o. 1950
För 2 hästar o. 14 nötkr.
Äg. Lantbr. Elof o. Stina Johansson
Barn: Gösta, Birgitta, Inge.

2017
Jäla 8:3, Hallagården
Gårdshistoria:
Johan o. Charlotta Svensson
Barn: Johanna Elisabet, Jenny Serafia, Oskar
Viktor, Essie, Elias, Karl Sanfrid
Oskar o. Hilda Johansson
Barn: Ebba, Valter, Åke, Elof
Elof o. Stina Johansson
Barn: Gösta, Birgitta, Inge, Per
Äg: Per o. Anita Elofsson
Barn: Jonathan, Andreas
(Pers Farfars föräldragård)

 

BILDER


Hallagården 8:5, 8:6 Halleberg

1955
Hallagården 8:5, 8:6, Halleberg Jäla
4.570 kvm
Tax. 27.300 (2.300, 25.000)
Förvärvad 1950. Trä, omkr. 1900
5 rum, 1 kök, 1 hall, 1 affärslokal samt
Kontor o. lager. Omb. o. rest. 1950.
El, v, avl, cv, vv, wc, badr.
Firma: A.E. Nyléns Eftr. Lanthandel.
Inneh.Bengt Alexandersson
Äg. Köpman Bengt o. Ann-Marie Alexandersson
Barn: Barbro, Hans-Olof

2017
Jäla 8:5, 8:6 Halleberg
Affären lades ner 1989
Posten lades ner 1972
Gårdshistoria:
Anders Edvin o. Ellen Maria Nylén
Barn: Karl Otto, Vera Maria, Anders Gösta
Gustaf o. Ester Maria Stenberg (äg. 1947-1950)
Barn: Maria Elisabet
Bengt o. Ann-Marie Alexandersson (äg. 1950-72)
Barn: Barbro, Hans-Olof
Bertil o Birgit Edvardsson (äg 1972-1979)
Barn: Britt, Karin
Sven-Erik o Britt Larsson
Barn: Diana, Monica
Äg: Håkan Ljunggren

 

BILDER


Stora Hallagården, Missionshuset

1955
Hallagården Stora, Missionshus Jäla
Trä, 1906, Större o mindre samlingslokal
m. plats för 80 resp. 30 personer.
1 kök, 1 hall, Omb. o. rest. 1942. El.
Äg. Jäla Evangelisk-Lutherska
Missions- o. Ungdomsfören.

2017
Gårdshistoria:
Inget vatten inst. i huset!
Revs 1997

Bondegården 7:2

1955
Bondegården 7:2, Jäla
36 ha,11 ha åkr, 25 ha skog mm.
Tax. 22.000 (21.200, 800).
Till släkten 1919, förvärvad 1953.
Trä omkr.1870, 2 läg., 2 kök, 2 hallar
Rest. 1938, mod.1941. El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn. trä, 1907, för 1 häst o. 14 nötkr.
Äg. Lantbr. Evert o. Gunborg Gustafsson
Barn: Inger, Ann-Marie

2017
Jäla 7:2, Bondegården
Gårdshistoria:
Sven-Olof o Gunilla Andersson
Barn: Angelica, Rickard, Sebastian
Äg: Rickard Andersson

BILDER


Bondegården 6:6

1955
Bondegården 7:3, Jäla
43,5 ha, 10 åker, 33,5 skog mm.
Tax. 21.600 (21.100, 500)
Släktgård fr. 1869, 3 rum, 1 kök. El
Ekonomibyggn. trä, omkr.1869, för 2 hästar
o. 15 nötkr.
Äg. syskonen Arnold o. Edit Gustavsson

2017
Jäla 6:6 Bondegården
Gårdshistoria:
Stefan o. Catrin Andersson
Barn. Joakim, Peter, Fredrik, Robert
Äg: Maria Lundström

BILDER


Stora Hallagården 6:1 B

1955

Hallagården Stora 6:1 B mfl, Jäla
32 ha, 10 åker, 22 skog mm.
Tax. 19.400 (17.600, 1.800)
Till släkten 1910, förvärvad 1945.
Trä, omkr.1910, 2 läg. 5 rum, 2 kök, 2 hallar.
Omb.o mod. 1946.
El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn., trä, 1910,
för 1 häst o. 12 nötkr.
Äg. Lantbr. Sven o. Sara Karlsson
Barn: Inga-Lill

2017

Gårdshistoria:
Karl o. Josefina Andersson (Köpt av staten 1896)
Barn; Hulda, Ida, Oskar, Ellen, Anna
(Skifte 1914)
Oskar Georg o. Anna Emilia Karlsson
Barn: Göran , Astrid (Hallanda), Sara
Sven o. Sara Karlsson
Barn: Ingalill, Kent
Kent o. Marie-Louise Karlsson
Barn: Åsa, Niklas
Äg. Niklas o Jenny Bäck
Barn: Alva, Agnes
(Niklas farmors fars föräldragård)

 

BILDER