Välkommen till Jäla

den bästa platsen i väla

Kategori: Gårdarna i Jäla (sida 1 av 3)

Hallagården 8:2

1955
Hallagården 8:2 mfl, Jäla
37,1 ha 12 åker, 25,1 skog mm.
Tax. 26.400 (22.900, 3.500)
Till släkten omkr. 1880, förvärvad 1951.
Trä, 1914, 2 läg., 5 rum, 2 kök, 2 hallar.
Mod. 1938, renov. 1952.
El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn., sten o. trä, 1917
för 3 hästar o. 14 nötkr.
Renov. 1953.
Äg. Hugo o. Disa Johansson
Barn: Håkan, Gunnel, Conny

2017
Jäla 8:11, Hallagården
Gårdshistoria:
Jan o. Anna Kajsa Andersson
Barn: Karl, Nils, Hanna, Ester
Karl o. Selma Jansson
Barn: Hilding, Signe, Ingeborg, Erik, Linnar, Disa
Disa o. Hugo Johansson
Barn: Håkan, Gunnel, Conny, Ingela
Äg: Conny o. Ingvor Johansson
Barn: Peter, Claes, Anna-Karin
(Connys mofars föräldragård)

 

BILDER


Hallagården 8:3

1955
Hallagården 8:3, Jäla
28,7 ha, 12 åker, 16,7 skog mm
Tax. 25.000 (24.000, 1.000)
Släktgård fr. 1850
Förvärvad 1946.
Trä, 1923, 6 rum, 1 kök, 2 hallar.
Rest. 1949.
El, v, avl.
Ekonomibyggn. sten o. trä 1915 o. 1950
För 2 hästar o. 14 nötkr.
Äg. Lantbr. Elof o. Stina Johansson
Barn: Gösta, Birgitta, Inge.

2017
Jäla 8:3, Hallagården
Gårdshistoria:
Johan o. Charlotta Svensson
Barn: Johanna Elisabet, Jenny Serafia, Oskar
Viktor, Essie, Elias, Karl Sanfrid
Oskar o. Hilda Johansson
Barn: Ebba, Valter, Åke, Elof
Elof o. Stina Johansson
Barn: Gösta, Birgitta, Inge, Per
Äg: Per o. Anita Elofsson
Barn: Jonathan, Andreas
(Pers Farfars föräldragård)

 

BILDER


Hallagården 8:5, 8:6 Halleberg

1955
Hallagården 8:5, 8:6, Halleberg Jäla
4.570 kvm
Tax. 27.300 (2.300, 25.000)
Förvärvad 1950. Trä, omkr. 1900
5 rum, 1 kök, 1 hall, 1 affärslokal samt
Kontor o. lager. Omb. o. rest. 1950.
El, v, avl, cv, vv, wc, badr.
Firma: A.E. Nyléns Eftr. Lanthandel.
Inneh.Bengt Alexandersson
Äg. Köpman Bengt o. Ann-Marie Alexandersson
Barn: Barbro, Hans-Olof

2017
Jäla 8:5, 8:6 Halleberg
Affären lades ner 1989
Posten lades ner 1972
Gårdshistoria:
Anders Edvin o. Ellen Maria Nylén
Barn: Karl Otto, Vera Maria, Anders Gösta
Gustaf o. Ester Maria Stenberg (äg. 1947-1950)
Barn: Maria Elisabet
Bengt o. Ann-Marie Alexandersson (äg. 1950-72)
Barn: Barbro, Hans-Olof
Bertil o Birgit Edvardsson (äg 1972-1979)
Barn: Britt, Karin
Sven-Erik o Britt Larsson
Barn: Diana, Monica
Äg: Håkan Ljunggren

 

BILDER


Stora Hallagården, Missionshuset

1955
Hallagården Stora, Missionshus Jäla
Trä, 1906, Större o mindre samlingslokal
m. plats för 80 resp. 30 personer.
1 kök, 1 hall, Omb. o. rest. 1942. El.
Äg. Jäla Evangelisk-Lutherska
Missions- o. Ungdomsfören.

2017
Gårdshistoria:
Inget vatten inst. i huset!
Revs 1997

Sunnagården 2:5

1955
Habblarp Sunnagården 2:5 Jäla
14,2 ha,6 åker, 8,2 skog mm
Tax. 10.600 (10.400, 200)
Förvärvad 1947. Trä, 1898,
3 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1951. El.
Ekonomibyggn. trä, omkr. 1898
för 1 häst o. 5 nötkr.
Äg. lantbr. Gerhard o. Alva Fransson.

2017
Gårdshistoria:
Johan o Alma Fransson (se Sunnagården 2:3)
Barn:Elna, Gerhard, Tyra
Gerhard o Alvina Fransson
Alva Fransson
Äg. Christer Blom o Annika Strindgård

 

BILDER


Sunnagården 2:6

1955
Habblarp Sunnagården 2:6 Jäla
11,8 ha, 7 åker, 4,8 skog mm
Tax. 11.200 (10.800, 400)
Till släkten 1883, förvärvad 1939,
2 läg., 5 rum, 2 kök, 2 hallar.Rest. 1948
El, avl,cv.
Ekonomibyggn. trä o. sten, 1928,
För 3 hästar o. 10 nötkr.
Arr. Erik o. Sally Andersson
Barn: Uno
Äg. lantbr. Witalis o. Jenny Karlsson
Barn: Sally

2017
Gårdshistoria:
Karl August o Klara Kristina Josefsson
Barn:Witalis, Augusta Maria, Hulda Paulina, Hilma Olivia
Witalis o. Jenny Karlsson
Barn: Sally
Arr.Sally o Erik Andersson
Barn:
Sven Lundgren
Liselott o Kaj Sellén Andersson
Äg. Annika Strindgård o Christer Blom
Barn: Martin

BILDER


Sunnagården 2:3

1955
Habblarp Sunnagården 2:3 Jäla
30 ha,11 åker, 19 skog mm
Tax. 20.100 (19.600, 500)
Till släkten 1888, förvärvad 1950.
Trä, 1928. 5 rum, 1 kök, 1 hall.
Rest. o. mod. 1950.
El, v, avl, cv, vv.
Stall, trä, omkr.1900, för 2 hästar,
ladug., trä, 1909, för 9 nötkr.
Äg. lantbr. Bertil o. Margit Andersson
Barn: Berit

2017
Gårdshistoria:
Anders o Maria Johansson
Barn: Edvin, Alma(mor t. Gerhard Franzén), Emma, Karl, Emil (far t. Bertil), Ellen
Syskonen Emma o Karl
Arr. senare Äg. Bertil o Margit Andersson
Barn: Berit, Britt-Marie
Äg. Britt-Marie Jenndahl
Barn: Emil, Albin
Hyresgäst. Emil o Lina Ljusarve
Barn: Maja

 

BILDER


Sunnagården 2:2

1955
Habblarp Sunnagården 2:2 Jäla
46,2 ha, 21,5 åker, 24,7 skog mm
Tax. 35.400 (33.300, 2.100)
Till släkten 1889, förvärvad 1941.
Trä, 1893, 5 rum, 1 kök, 1 hallar.
Omb. o. mod.1951. El, v, avl,
cv, vv, wc, badr.
Bost.hus. trä 1920,
4 rum, 1 kök, 1 hall. Mod.1944-45.
El, v, avl.
Ekonomibyggn., trä, omkr.1890,
för 4 hästar o. 22 nötkr.
Äg.lantbr. Erik o. Ella Börjesson
Barn: Ing-Britt, Ingemar, Marianne

2017
Gårdshistoria:
Börje o Maria Andreasson
Barn: Henrik Rickard f. 1861
Henrik Rickard. o Emma Kristina Börjesson
Barn:Hildur Maria, Torsten Sigfrid, Sigrid Ingeborg, Gunnar Birger, Erik,
Ingrid (gift m Paul i Kyrkebyn) Arvid Rickard.
Börje, Linnar (Rolf Börjessons far)
Bror Rickard Walter,(far t. Erna Fredriksson Slöta), Alfhild Dorotea
Erik o Ella Börjesson
Barn: Ingbritt, Ingemar, Marianne
Marianne o Paul Billman
Många hyresgäster genom åren.
Martin Blom
Äg. Albin Jenndahl o Louise Fränberg
Barn: Alice

 

BILDER


Skattegården 1:3

1955
Habblarp Skattegården 1:3, Jäla
20.3 ha, 9 åker, 11,3 skog mm
Tax. 15.000 (14.000, 1.000)
Till släkten 1895, förvärvad 1941.
Trä, omkring 1900, 3 rum, 1 kök.
El.
Ekonomibyggn., trä, omkr. 1900
för 2 hästar o. 9 nötkr.
Äg.lantbr. Gunnar o. Julia Johansson
Barn: Uno

2017
Gårdshistoria:
Julia Johansson
Äg. Lena o Torbjörn Larsson

 

BILDER


Skattegården 1:4

1955
Habblarp Skattegården1:4 Jäla
19,2 ha,10 åker, 9,2 skog mm
Tax. 15.800 (15.300, 500)
Förvärvad 1913.
Trä, 1932, 2läg., 5 rum, 2 kök, 2 hallar.
Rest.1951. El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn., trä, 1913, för 3 hästar o. 8 nötkr.
Arr. Holger o Lisa Johansson
Barn:Ove, Rune
Äg.lantbr. Klas o Ellen Johansson
Barn: Sigvard, Holger

2017
Gårdshistoria:
Klas o Ellen Johansson
Barn: Sigvard, Holger
Holger o Lisa Johansson
Barn: Ove, Rune
Oves dotter Lena
Äg.lantbr. Lena o Torbjörn Larsson
Barn: Johan, Jenny, Malin

 

BILDER


Äldre inlägg