Välkommen till Jäla

den bästa platsen i väla

Författare: jalaby_admin (sida 1 av 3)

Inbjudan till Årsmöte

Tisdagen den 30 maj 2017, kl 19.00 – 21.00, Jäla Bygdegård hålls årsmöte för Jäla Fiber.
Fibern är på plats med ett 60-tal uppkopplingar. Vi har kört i drygt två år. Det är dags för årsmöte för att avsluta 2016. Årsredovisning finns på hemsidan www.jalaby.se och anslagen vid bygdegården. Eventuella motioner ska vara inlämnade senast en vecka före årsmötet.

Hallagården 8:2

1955
Hallagården 8:2 mfl, Jäla
37,1 ha 12 åker, 25,1 skog mm.
Tax. 26.400 (22.900, 3.500)
Till släkten omkr. 1880, förvärvad 1951.
Trä, 1914, 2 läg., 5 rum, 2 kök, 2 hallar.
Mod. 1938, renov. 1952.
El, v, avl, cv.
Ekonomibyggn., sten o. trä, 1917
för 3 hästar o. 14 nötkr.
Renov. 1953.
Äg. Hugo o. Disa Johansson
Barn: Håkan, Gunnel, Conny

2017
Jäla 8:11, Hallagården
Gårdshistoria:
Jan o. Anna Kajsa Andersson
Barn: Karl, Nils, Hanna, Ester
Karl o. Selma Jansson
Barn: Hilding, Signe, Ingeborg, Erik, Linnar, Disa
Disa o. Hugo Johansson
Barn: Håkan, Gunnel, Conny, Ingela
Äg: Conny o. Ingvor Johansson
Barn: Peter, Claes, Anna-Karin
(Connys mofars föräldragård)

 

BILDER


Hallagården 8:3

1955
Hallagården 8:3, Jäla
28,7 ha, 12 åker, 16,7 skog mm
Tax. 25.000 (24.000, 1.000)
Släktgård fr. 1850
Förvärvad 1946.
Trä, 1923, 6 rum, 1 kök, 2 hallar.
Rest. 1949.
El, v, avl.
Ekonomibyggn. sten o. trä 1915 o. 1950
För 2 hästar o. 14 nötkr.
Äg. Lantbr. Elof o. Stina Johansson
Barn: Gösta, Birgitta, Inge.

2017
Jäla 8:3, Hallagården
Gårdshistoria:
Johan o. Charlotta Svensson
Barn: Johanna Elisabet, Jenny Serafia, Oskar
Viktor, Essie, Elias, Karl Sanfrid
Oskar o. Hilda Johansson
Barn: Ebba, Valter, Åke, Elof
Elof o. Stina Johansson
Barn: Gösta, Birgitta, Inge, Per
Äg: Per o. Anita Elofsson
Barn: Jonathan, Andreas
(Pers Farfars föräldragård)

 

BILDER


Hallagården 8:5, 8:6 Halleberg

1955
Hallagården 8:5, 8:6, Halleberg Jäla
4.570 kvm
Tax. 27.300 (2.300, 25.000)
Förvärvad 1950. Trä, omkr. 1900
5 rum, 1 kök, 1 hall, 1 affärslokal samt
Kontor o. lager. Omb. o. rest. 1950.
El, v, avl, cv, vv, wc, badr.
Firma: A.E. Nyléns Eftr. Lanthandel.
Inneh.Bengt Alexandersson
Äg. Köpman Bengt o. Ann-Marie Alexandersson
Barn: Barbro, Hans-Olof

2017
Jäla 8:5, 8:6 Halleberg
Affären lades ner 1989
Posten lades ner 1972
Gårdshistoria:
Anders Edvin o. Ellen Maria Nylén
Barn: Karl Otto, Vera Maria, Anders Gösta
Gustaf o. Ester Maria Stenberg (äg. 1947-1950)
Barn: Maria Elisabet
Bengt o. Ann-Marie Alexandersson (äg. 1950-72)
Barn: Barbro, Hans-Olof
Bertil o Birgit Edvardsson (äg 1972-1979)
Barn: Britt, Karin
Sven-Erik o Britt Larsson
Barn: Diana, Monica
Äg: Håkan Ljunggren

 

BILDER


Stora Hallagården, Missionshuset

1955
Hallagården Stora, Missionshus Jäla
Trä, 1906, Större o mindre samlingslokal
m. plats för 80 resp. 30 personer.
1 kök, 1 hall, Omb. o. rest. 1942. El.
Äg. Jäla Evangelisk-Lutherska
Missions- o. Ungdomsfören.

2017
Gårdshistoria:
Inget vatten inst. i huset!
Revs 1997

Sunnagården 2:5

1955
Habblarp Sunnagården 2:5 Jäla
14,2 ha,6 åker, 8,2 skog mm
Tax. 10.600 (10.400, 200)
Förvärvad 1947. Trä, 1898,
3 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1951. El.
Ekonomibyggn. trä, omkr. 1898
för 1 häst o. 5 nötkr.
Äg. lantbr. Gerhard o. Alva Fransson.

2017
Gårdshistoria:
Johan o Alma Fransson (se Sunnagården 2:3)
Barn:Elna, Gerhard, Tyra
Gerhard o Alvina Fransson
Alva Fransson
Äg. Christer Blom o Annika Strindgård

 

BILDER


Sunnagården 2:6

1955
Habblarp Sunnagården 2:6 Jäla
11,8 ha, 7 åker, 4,8 skog mm
Tax. 11.200 (10.800, 400)
Till släkten 1883, förvärvad 1939,
2 läg., 5 rum, 2 kök, 2 hallar.Rest. 1948
El, avl,cv.
Ekonomibyggn. trä o. sten, 1928,
För 3 hästar o. 10 nötkr.
Arr. Erik o. Sally Andersson
Barn: Uno
Äg. lantbr. Witalis o. Jenny Karlsson
Barn: Sally

2017
Gårdshistoria:
Karl August o Klara Kristina Josefsson
Barn:Witalis, Augusta Maria, Hulda Paulina, Hilma Olivia
Witalis o. Jenny Karlsson
Barn: Sally
Arr.Sally o Erik Andersson
Barn:
Sven Lundgren
Liselott o Kaj Sellén Andersson
Äg. Annika Strindgård o Christer Blom
Barn: Martin

BILDER


Sunnagården 2:3

1955
Habblarp Sunnagården 2:3 Jäla
30 ha,11 åker, 19 skog mm
Tax. 20.100 (19.600, 500)
Till släkten 1888, förvärvad 1950.
Trä, 1928. 5 rum, 1 kök, 1 hall.
Rest. o. mod. 1950.
El, v, avl, cv, vv.
Stall, trä, omkr.1900, för 2 hästar,
ladug., trä, 1909, för 9 nötkr.
Äg. lantbr. Bertil o. Margit Andersson
Barn: Berit

2017
Gårdshistoria:
Anders o Maria Johansson
Barn: Edvin, Alma(mor t. Gerhard Franzén), Emma, Karl, Emil (far t. Bertil), Ellen
Syskonen Emma o Karl
Arr. senare Äg. Bertil o Margit Andersson
Barn: Berit, Britt-Marie
Äg. Britt-Marie Jenndahl
Barn: Emil, Albin
Hyresgäst. Emil o Lina Ljusarve
Barn: Maja

 

BILDER


Sunnagården 2:2

1955
Habblarp Sunnagården 2:2 Jäla
46,2 ha, 21,5 åker, 24,7 skog mm
Tax. 35.400 (33.300, 2.100)
Till släkten 1889, förvärvad 1941.
Trä, 1893, 5 rum, 1 kök, 1 hallar.
Omb. o. mod.1951. El, v, avl,
cv, vv, wc, badr.
Bost.hus. trä 1920,
4 rum, 1 kök, 1 hall. Mod.1944-45.
El, v, avl.
Ekonomibyggn., trä, omkr.1890,
för 4 hästar o. 22 nötkr.
Äg.lantbr. Erik o. Ella Börjesson
Barn: Ing-Britt, Ingemar, Marianne

2017
Gårdshistoria:
Börje o Maria Andreasson
Barn: Henrik Rickard f. 1861
Henrik Rickard. o Emma Kristina Börjesson
Barn:Hildur Maria, Torsten Sigfrid, Sigrid Ingeborg, Gunnar Birger, Erik,
Ingrid (gift m Paul i Kyrkebyn) Arvid Rickard.
Börje, Linnar (Rolf Börjessons far)
Bror Rickard Walter,(far t. Erna Fredriksson Slöta), Alfhild Dorotea
Erik o Ella Börjesson
Barn: Ingbritt, Ingemar, Marianne
Marianne o Paul Billman
Många hyresgäster genom åren.
Martin Blom
Äg. Albin Jenndahl o Louise Fränberg
Barn: Alice

 

BILDER


Skattegården 1:3

1955
Habblarp Skattegården 1:3, Jäla
20.3 ha, 9 åker, 11,3 skog mm
Tax. 15.000 (14.000, 1.000)
Till släkten 1895, förvärvad 1941.
Trä, omkring 1900, 3 rum, 1 kök.
El.
Ekonomibyggn., trä, omkr. 1900
för 2 hästar o. 9 nötkr.
Äg.lantbr. Gunnar o. Julia Johansson
Barn: Uno

2017
Gårdshistoria:
Julia Johansson
Äg. Lena o Torbjörn Larsson

 

BILDER


Äldre inlägg