Bygdeplaner

Jäla bygdeplan 2011 ver 1.1

Jäla bygdeplan 2012 ver 2.0

Jäla bygdeplan 2013, ver 3.1

Jäla bygdeplan 2014, ver 4.0

Jäla bygdeplan 2015

Stormöte november 2016 rev

Vision & värdegrund